Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429269397.2

  Grunnáfangi
  LÍFF1GÁ05
  9
  líffræði
  Grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Líffræði sem snertir daglegt líf manna. Fjallað verður um líffræði sem fræðigrein, einkenni lífvera, örverur, sníkjudýr, sjúkdóma, næringarfræði og æxlun lífvera.
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum lífvera.
  • byggingu og starfsemi örvera (veira, baktería, frumdýra og sveppa).
  • samspili örvera við aðrar lífverur í náttúrunni.
  • notagildi örvera og skaðsemi þeirra.
  • helstu sjúkdómum í mönnum, orsökum þeirra og vörnum gegn þeim.
  • undirstöðu í næringarfræði.
  • æxlun lífvera, bæði kynæxlun og kynlausri.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja muninn á ólíkum örverum og gera grein fyrir gagnsemi, nytsemi og skaðsemi þeirra í náttúrunni.
  • lesa texta um líffræðileg málefni á netinu og í bókum og nýta þær til að leysa verkefni.
  • nota smásjár og víðsjár.
  • greina lífverur eftir greiningarlyklum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lifa heilbrigðu líferni.
  • velja sér getnaðarvarnir.
  • koma í veg fyrir að matvæli skemmist af völdum örvera og komast hjá matarsýkingum.
  • greina einkenni ýmissa sjúkdóma af völdum örvera , sníkudýra og næringaskorts. Þekkja forvarnir og meðhöndlun sjúkdóma.
  • velja sér holla og næringaríka fæðu og forðast óhóf.
  Lokapróf og vinnueinkunn.