Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429270236.14

  Vistfræði
  LÍFF2VF05
  39
  líffræði
  vistfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað um helstu hugtök og undirstöðuatriði fræðigreinarinnar með megin áherslu á Ísland. Farið er í helstu gerðir vistkerfa og rannsóknir á vistkerfum. Í áfanganum verður fjölbreytt verkefnavinna sem krefst vettvangsferða, vinnu á tilraunastofu og að nemendur afli sér upplýsinga af netinu og úr fræðibókum.
  LÍFF1GÁ05 eða 7 eða hærra á grunnskólaprófi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum vistfræðinnar.
  • helstu gerðum vistkerfa.
  • efnahringrásum og orkuflæði um vistkerfi.
  • áhrifum lífrænna og ólífrænna þátta.
  • sérstöðu íslenskrar náttúru sökum landfræðilegrar legu og eldvirkni.
  • helstu hugtökum í stofnvistfræði og mikilvægi hennar.
  • landnámi lífvera og framvindu þeirra.
  • útbreiðslu lífvera.
  • vistfræðirannsóknum og úrvinnslu gagna.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum vistfræðinnar.
  • framkvæma einfaldar vistfræðirannsóknir.
  • nýta sér greiningarlykla til að greina lífverur.
  • túlka niðurstöður tilrauna og setja þær fram á skýran hátt.
  • skrifa rannsóknarskýrslur.
  • vinna með heimildir (bæði af netinu og úr bókum).
  • fjalla um álitamál sem varða íslenska náttúru.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja undirstöðuþekkingu í vistfræði við daglegt líf.
  • mynda sér skoðanir og afstöðu til mála sem snerta vistfræði.
  • gera einfaldar vistfæðirannsóknir og draga ályktanir af þeim.
  • kynna vistfræðileg málefni í ræðu og riti,
  Símat sem byggt er á ýmsum verkefnum, skýrslum og hlutaprófum.