Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429272154.33

  Deildunarreikningur
  STÆR3DF05(41)
  76
  stærðfræði
  deildun, föll, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  41
  Í áfanganum er lögð áhersla á nákvæmni í framsetningu við lausnir verkefna og dæma. Fjallað er almennt um föll og logra, en aðalefni áfangans er markgildi falla og deildunarreikningur.
  STÆR2VH05(31)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • vaxtarhraða falla
  • markgildi falla
  • deildunarreglum allra helstu falla
  • logrum og vísisföllum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna markgildi falla
  • reikna hallatölu falla
  • deilda allar helstu gerðir falla
  • nota deildunarreglur, s.s. keðjuregluna og reglu um deildun margfeldis falla
  • nota logra.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • útskýra hugmyndir sínar og verk ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • beita skipulegum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu ...sem er metið með... verkefnum/prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggist á verkefnum sem nemendur vinna í kennslustundum og utan þeirra, skriflegum prófum sem lögð eru fyrir nemendur, bæði kaflaprófum yfir önnina og yfirlitsprófi í lok hennar, auk virkni nemenda í kennslustundum.