Það kom upp villa senda inn  Áfangi

    Áfangi Nánari upplýsingar


    Búið til: 1429287086.02

    Enskugrunnur 1
    ENSK1RL05
    32
    enska
    lestur, málfræði, ritun og orðaforði
    Samþykkt af skóla
    1
    5
    Í áfanganum eru grunnþættir tungumálanáms þjálfaðir. Lögð er áhersla á rétta málnotkun, að nemendur geti tjáð sig í töluðu og rituðu máli og geti tekið þátt í samræðum. Nemendur lesa stutta texta, smásögur, fréttaefni og efni af Netinu. Hlustun og myndefni notað sem efniviður í ýmiss konar æfingar.
    Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
    • nokkrum undirstöðuatriðum enskrar málfræði
    • víðtækum orðaforða
    • enskri málnotkun
    • mismunandi málsniðum
    Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
    • tjá sig um einfalda hluti munnlega og skriflega
    • skilja talað mál um kunnuglegt efni
    • skrifa samfelldan texta um kunnuglegt efni
    • nýta sér ensk uppflettirit, s.s. orðabækur, og leitarvélar á netinu
    Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
    • auka orðaforða sinn og samtalshæfni
    • nýta sér helstu undirstöðuatriði enskrar málfræði
    • afla sér upplýsinga á ensku og hagnýta sér þær í námi
    • skrifa enskan texta með viðeigandi málsniði
    Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.