Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429354288.75

  Upplýsingatækni
  UPPT1UT05
  11
  upplýsingatækni
  tölvunotkun, upplýsingamennt
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum læra nemendur að nota ritvinnsluhugbúnað til að skrifa ritgerðir og töflureikni og glæruforrit til að setja fram upplýsingar á margvíslegu formi við vinnslu verkefna í námi sínu. Fjallað um tölvubúnað og hvernig best má hagnýta hann í námi. Fjallað verður um almenn atriði upplýsingalæsis, m.a. er farið yfir gögn um upplýsingaöflun, útgáfuform upplýsinga, bókasöfn, handbækur og tölvusamskipti.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritvinnslu í tölvum.
  • töflureikni í tölvum.
  • uppsetningu efnis í ritvinnslu.
  • tölvukerfi skólans.
  • glærugerðarforritum.
  • mikilvægi þess að vanda sig í samskiptum í tölvupósti og á neti.
  • notkun heimilda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita í upplýsingasöfnum og ræða tölvutengd efni.
  • vinna í tölvum á skipulegan hátt.
  • afla gagna.
  • flokka gögn.
  • skilja mikilvægi gagnrýninnar heimildanotkunar þegar efni af netinu er notað.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa ritgerðir í ritvinnsluforriti, gera skýrslur í ritvinnslu eða töflureikni, vinna með tölur og töflur í ritvinnslu og töflureikni, samtvinna notkun ritvinnslu og töflureiknis og fara skipulega með gögn í tölvum. Metið með skilaverkefnum.
  • vinna í tölvukerfi viðkomandi skóla, skilja eðli tölvuumhverfis, afla gagna og flokka þau, þ.e. vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt og ákveða hvaða forrit henti hverju viðfangsefni. Metið með skilaverkefnum.
  • taka þátt í umræðu um verkefni sín og annarra nemenda og undirbúa sjálfstætt efni, setja upp glærur og flytja stuttan fyrirlestur fyrir samnemendur og kennara og vinna verkefni eftir fyrirmælum kennara og kennslubókar sem metið er með skilaverkefnum.
  Lokaverkefni og styttri verkefni yfir önnina. Metið hvernig nemandinn beitir margmiðlun við framsetningu efnis og hvernig innihald þess er sett fram, hvort nemandinn sýnir skilning á viðfangsefninu, hann setur fram viðbótarþekkingu eða sýnir fram á ný tengsl þekkingar og hvort hann sýnir frumkvæði. Einnig er tekið tillit til upplýsingagildis og vals á áreiðanlegum og traustum heimildum.