Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429518116.14

  Rafsegulsfræði
  EÐLI2RA05
  35
  eðlisfræði
  rafsegulsfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum eru nemendur látnir vinna með hugtök og þekkingu úr rafsegulfræði. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.
  EÐLI2GÁ05 og STÆR3HV05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • því hvernig rafhleðsla hlutar á upptök sín í hleðslum öreindanna.
  • kraftalögmáli Coulombs.
  • sviðshugtakinu og rafsegulbylgjum.
  • spennu og rafstöðuorku, tapi á orku í færslu rafmagns.
  • helstu hugtökum sem notuð eru í rafsegulfræðinni og SI-einingum þeirra.
  • lögmáli Ohms og reglum Kirchhoffs.
  • rökrásum, hliðtengingumog raðtengingum.
  • lögmáli Laplace.
  • spani og spólum.
  • verkun nokkurra tækja sem byggja á lögmálum rafsegulfræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með tölur og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum.
  • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi.
  • leiða út með rökrænum hætti jöfnu fyrir sambandi stærða frá gefnum forsendum.
  • vinna með fjölmæla og ýmsa rafhluti við að framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra, m.a. með tölvuforritum.
  • beita hægrihandarreglunni.
  • setja fram eðlisfræðilegt umfjöllunarefni á skýran og markvissan hátt í ræðu og riti.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • nota námsefni og gögn á markvissan hátt.
  • yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið.
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar.
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar.
  Verkefni og próf.