Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429528329.71

  Íslenskugrunnur 1
  ÍSLE1LT05
  59
  íslenska
  lestur, málfræði, ritun, stafsetning, tjáning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Farið er í undirstöðuatriði íslenskrar málfræði, stafsetningar, ritunar og lesturs til þess að undirbúa nemendur undir frekara nám í framhaldsskóla. Einnig eru nemendur þjálfaðir í framkomu og tjáningu. Þetta er fyrri áfangi af tveimur í undirbúningsnámi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • íslensku máli
  • helstu málfræðihugtökum
  • mismunandi málsniði og ritreglum sem þeim fylgja
  • orðaforða umfram það sem tíðkast í talmáli
  • stafsetningu og greinamerkjasetningu
  • mismunandi lestraraðferðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa til að þjálfa lesskilning sinn og bæta leshraða
  • nýta algengustu hugtök í málfræði til að bæta eigin málfærni
  • nota orðabækur og önnur hjálpargögn við námið
  • draga saman aðalatriði í ritmáli
  • taka saman og flytja stuttar endursagnir, lýsingar og kynningar á afmörkuðu efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rita texta sem nýtist í áframhaldandi námi í íslensku ...sem er metið með... verkefnavinnu og prófum
  • rita texta óhindrað með málfræðilega réttu orðalagi ...sem er metið með... verkefnavinnu og prófum
  • auka læsi ...sem er metið með... verkefnavinnu og prófum
  • auka öryggi sitt í stafsetningu og greinamerkjasetningu ...sem er metið með... verkefnavinnu
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni. Skriflegt lokapróf.