Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429541264.63

  Franska fyrir grunn notanda - a
  FRAN1AG05
  25
  franska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í þessum byrjunaráfanga í frönsku tileinka nemendur sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptun, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á framburð, orðaforða og grunnbyggingu frönskunnar ásamt því að kynnast franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám og að nemendur fylgist stöðugt með námi sínu og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Leitast er við að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við ýmsar einfaldar aðstæður í daglega lífinu, eins og almennar kveðjur, kynningu á sjálfum sér og öðrum, þúun og þérun, fjölskyldu, tómstundir og áhugamál.
  enginn undanfari
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • greina og flokka grunnþætti franska málkerfisins
  • greina og setja fram einfaldar aðstæður í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • greina og setja fram mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í daglegum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál í einföldum setningum og fyrirmælum um kunnugleg og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp þegar talað er hægt og skýrt
  • lesa og greina ýmsa einfalda texta og hagnýt skilaboð úr daglega lífinu
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um sjálfan sig, fjölskyldu sína og atburði daglegs lífs með því að beita grunnorðaforða
  • beita viðeigandi hljómfalli, mál- og samskiptavenjum við mismunandi aðstæður í daglegu lífi
  • segja frá sjálfum sér og sínu nánasta umhverfi á einfaldan skýran hátt með viðeigandi orðaforða, málvenjum og framburði
  • skrifa einfaldar rétt uppbyggðar setningar um kunnuglegt efni
  • afla sér upplýsinga með hjálpargögnum eins og orðabókum í frönskunáminu sínu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina einfalt talað mál um kunnuglegt efni eins og um sjálfa/n sig og sitt nánasta umhverfi, draga viðeigandi ályktanir og bregðast við þeim ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • rökstyðja og bera saman einfaldar setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannigað hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum um kunnug málefni ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • skipuleggja og rökstyðja í einföldum skapandi skrifum ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokeinkunn byggist á verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir, ásamt prófum.