Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429541300.64

  Franska fyrir grunn notanda - b
  FRAN1AF05
  26
  franska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er áfram með undirstöðuatriði tungumálsins. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er áfram á framburð, aukningu orðaforða og unnið er með aðeins flóknari formgerð frönskunnar. Nemendur kynnast enn betur franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Áhersla er á einstaklingsmiðað nám, meira frumkvæði nemenda og að þeir fylgist í sífellu með framvindu náms síns og framförum í námi samræmi við evrópska tungumálamöppu. Áhersla er á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við ýmsar algengar aðstæður í daglega lífinu.
  Undanfari Fran1AG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • flokka og greina helstu grundvallarþætti franskrar tungu
  • setja fram og fá skilning á ýmsum aðstæðum í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • greina og setja fram mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í daglegum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni úr daglegu lífi og fylgt einföldum fyrirmælum þegar talað er hægt og skýrt
  • lesa og greina texta sem innihalda algengan orðaforða um kunnugleg efni, áhugasvið nemanda og ýmis hagnýt skilaboð úr daglegu lífi
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um kunnugleg efni
  • tjá sig á einfaldan hátt um tilfinningar og skoðanir og segja frá fólki og málefnum á einfaldan skýran hátt með viðeigandi orðaforða, málvenjum og framburði bæði í nútíð og þátíð
  • skrifa stuttan einfaldan texta í nútíð og þátíð s.s. póstkort, tölvubréf, stuttar leiðarlýsingar
  • afla sér einfaldra upplýsinga í heimildaleit m.a á veraldarvefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina frekar einfalt skýrt talað mál um kunnugleg efni og draga viðeigandi ályktanir ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • rökstyðja og bera saman einfaldar setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum um kunnug málefni ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • taka þátt í samræðum á einföldu máli jafnvel þótt nemandi sé ekki fær um að halda samræðum gangandi sjálfur ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá sjálfum sér og nánasta umhverfi sínu ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  • skipuleggja texta og rökstyðja orðaval sitt í skapandi skrifum ...sem er metið með... Munnleg og skrifleg smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina.
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokeinkunn byggist á verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir, ásamt prófum.