Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429545508.56

  Vinnustaðarnám 1 - Vinnumarkaður
  VINS1RV10
  6
  vinnustaðanám
  réttindi og skyldur, vinnumarkaður
  Samþykkt af skóla
  1
  10
  Áfanginn byggir á að nemendur öðlist þekkingu og færni á hinum almenna vinnumarkaði. Nemendur sem eru í starfi, meðfram námi, hafa tök á að sækja þennan áfanga. Áfanginn byggir á vinnuframlagi nemandans á vinnustað og verkefnum sem tengjast vinnumarkaði sem og reglulegum dagbókarskrifum. Skólinn hefur frumkvæði að því að koma á þríhliða samkomulagi nemanda, vinnustaðar og skóla um framkvæmd og tilhögun áfangans.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • umhverfi vinnumarkaðarins
  • þeim kröfum sem gerðar eru á vinnumarkaði
  • samskiptum við yfirmenn sína og hlutverkum þeirra
  • aukinni hæfni í starfi sínu
  • lífeyrissjóðum
  • mikilvægum öryggisreglum og aðbúnaði
  • upplýsingum á launaseðli
  • kjarasamningum
  • stéttarfélagi
  • hlutverkum yfirmanna
  • rétti sínum á vinnumarkaði
  • trúnaðarmanni og hluverkum hans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á þeim kröfum sem gerðar eru á vinnumarkaði
  • greina samskipti við yfirmenn sína og hlutverk þeirra
  • greina hlutverk lífeyrissjóða
  • þekkja mikilvægi öryggisreglna og greina nauðsynlegan aðbúnað
  • lesa launaseðil
  • lesa kjarasamning
  • þekkja rétt sinn á vinnumarkaði
  • þekkja lögbundin hlutverk atvinnurekandans gagnvart starfsfólki
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa aðstæður á vinnumarkaði
  • hafa grunnþekkingu á sínum réttindum og skyldum á vinnumarkaði
  • öðlast metnað til að standa sig vel í sínu starfi
  • geta greint sinn launaseðil
  • þekkja hlutverk síns stéttarfélags og hvað felst í kjarasamningi
  • þekkja hlutverk og skyldur yfirmanna, trúnaðarmanna, öryggistrúnaðarmanna og fleiri lykilpersóna á sínum vinnustað
  Dagbókarskil á tveggja vikna fresti alla önnina auk skriflegra verkefna sem skal skila þrisvar sinnum. Ekki er mæting í kennslustundir en viðtöl á milli nemanda og kennara eiga sér stað þrisvar sinnum yfir önnina og fer eitt þeirra fram á vinnustað nemenda. Einnig þarf að skila starfsvottorði, undirskrift vinnuveitanda og klára VR-skóla lífsins á heimasíðu hans.