Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429618479.1

  Franska fyrir grunnnotanda - c
  FRAN1AU05
  27
  franska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er áfram með undirstöðuatriði tungumálsins. Haldið er áfram að þjálfa nemendur jöfnum höndum í öllum færniþáttum tungumálsins, hlustun, lestri, samskiptum, frásögn og ritun í samræmi við evrópska tungumálarammann. Áhersla er áfram á framburð, aukningu orðaforða og unnið er með flóknari formgerð frönskunnar. Nemendur kynnast enn frekar franskri menningu og menningu annarra frönskumælandi landa. Aukin áhersla er á einstaklingsmiðað nám, meira frumkvæði nemenda og að þeir fylgist í sífellu með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Áhersla er á að nemendur geti notað frönskukunnáttu sína við margvíslegar aðstæður í daglegu lífi og geti aflað sér upplýsinga á sjálfstæðan hátt í gegnum helstu upplýsingaveitur.
  Fra1AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfnimiðum áfangans
  • greina og flokka og grunnþætti franska málkerfisins
  • greina og setja fram aðstæður ýmsar almennar aðstæður í daglegu lífi, menningu og siðum í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum
  • greina og setja fram mismun á töluðu og rituðu máli og mismunandi notkun tungumálsins í samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg almenn efni, greina aðalatriði frá aukatriðum og fylgja almennum fyrirmælum
  • lesa og greina frekar fjölbreytta texta með algengum orðaforða eins og t.d í lýsingar í ferðabæklingum og nýta sér hagnýt skilaboð úr daglegu lífi
  • lesa og greina aðalatriði í einfölduðum bókmenntatextum
  • taka þátt og tjá sig í samræðum um fyrirfram ákveðið efni s.s. vísa til vegar, spyrja og veita upplýsingar um ákveðna þætti, taka þátt í undirbúnu viðtali eða kynningu
  • segja frá fólki, stöðum eða söguþræði með viðeigandi orðaforða í algengustu sagnatíðum
  • skrifa samfellda texta í viðeigandi sagnatíð eins og söguútdrátt eða stutta gagnrýni
  • afla sér upplýsinga í heimildaleit m.a. á veraldarvefnum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina skýrt talað mál um ákveðið efni sem nemandi hefur þegar aflað sér þekkingar á rökstyðja og bera saman setningar, skilaboð eða texta um daglegar athafnir
  • leggja grunn að samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari algengum spurningum um ákveðin málefni
  • draga ályktanir og nota ákveðin orðasambönd og setningar til þess að segja frá þekktu efni
  • skipuleggja mismunandi tegundir texta eða frásagna, rökstyðja orðaval og draga eigin ályktanir
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Lokeinkunn byggist á verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir, ásamt prófum