Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429624192.98

  Föll, markgildi og deildun
  STÆR3DF05
  71
  stærðfræði
  deildun, föll, markgildi
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginefni áfangans eru föll, markgildi, deildareikningur og kynning á deildun. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í áfanganum eru: Föll: Veldisföll, vísisföll, lograföll, andhverf föll og samskeytt föll. Markgildi og deildun: Markgildishugtakið. Skilgreining á afleiðu falls. Deildun veldisfalla, vísisfalla, lografalla og hornafalla. Reiknireglur fyrir deildun margfeldis, ræðra falla og samskeyttra falla. Samfeldni og deildanleiki falla. Aðfellur. Hagnýting deildunar við könnun falla, s.s. að finna staðbundin hágildi og lággildi, einhallabil, beygjuskil og jöfnu snertils. Gröf falla. Notkun deildareiknings við hagnýt viðfangsefni.
  STÆR2GN05 og STÆR2VH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • föllum - veldisföllum, vísisföllum lograföllum og hornaföllum
  • markgildum og skilgreiningu þeirra
  • samskeytingu falla og andhverfu falls
  • markgildum falla samfelldnihugtakinu
  • skilgreiningu á afleiðu
  • deildareikningi og helstu reiknireglum um deildun
  • afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • teikna gröf gefinna falla
  • skeyta saman einföld föll og finna andhverfu einfaldra falla
  • leysa jöfnur þar sem vísis- og lograföll koma fyrir
  • reikna einföld markgildi og ganga úr skugga um hvort fall af einfaldri gerð sé samfellt og/eða deildanlegt
  • nota skilgreiningu afleiðu til að leiða út formúlur fyrir afleiður falla
  • deilda veldisföll, vísisföll, lograföll og hornaföll og að nota reiknireglur fyrir deildun margfeldis, ræðra falla og samskeyttra falla
  • nota deildareikning við könnun falla, einkum að finna staðbundin útgildi, einhallabil, beygjuskil og jöfnu snertils
  • leysa há- og lággildisverkefni og önnur klassísk verkefni sem krefjast notkunar afleiðu, s.s. í sambandi við hraða og hröðun
  • koma hagnýtum verkefnum um há- og lággildi í stærðfræðilegan búning og leysa þau
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á mæltu máli og myndrænt
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í námsáætlun.