Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429868334.21

  Lokaverkefni á stúdentsbraut
  LOKA3VE02
  15
  lokaverkefni
  sjálfstætt verkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  2
  Í þessum áfanga vinna nemendur að einu stóru rannsóknarverkefni að eigin vali. Nemendur ákveða sjálfir viðfangsefni í samráði við kennara í viðkomandi grein og í lok annar gera nemendur ítarlega grein fyrir verkefnum sínum. Áfanganum er ætlað að skerpa undirbúning nemenda fyrir háskólanám, sérstaklega hvað varðar verklega leikni og hæfni til að afla áreiðanlegra gagna, vinna úr þeim og koma niðurstöðum sínum á framfæri. Í áfanganum fá nemendur tækifæri til að draga saman reynslu og fyrra nám í verkefnavinnu sinni. Nemendur þurfa að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum, virkni, frumkvæði og þjálfa skipulagshæfileika sína, enda skipuleggja þeir vinnu sína sjálfir undir almennri verkstjórn kennara
  Allir áfangar í brautarkjarna á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim viðfangsefnum sem hann velur sér að fjalla um í áfanganum
  • hvernig helstu íslensk og erlend gagnasöfn eru uppbyggð
  • hvernig skal byggja upp og setja fram áheyrilegan fyrirlestur
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita viðurkenndum aðferðum í heimildaleit og öflun frumgagna
  • vinna úr heimildum og setja þær fram á agaðan og viðurkenndan hátt
  • skrifa vel upp settan og ígrundaðan útdrátt úr rannsóknargrein
  • kynna eigin niðurstöður fyrir öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja rannsóknaraðferðir og tjáningarform sem hæfa viðfangsefninu
  • leggja mat á heimildir, gagnrýna þær og draga af þeim ályktanir
  • beita fræðilegu sjónarhorni við eigin gagnavinnslu og gagnaöflun
  • tjá sig og miðla þekkingu, hugmyndum og skoðunum fyrir framan hóp, bregðast við gagnrýni og sýna útsjónarsemi
  Leiðsagnarmati verður beitt við yfirferð verkefna alla önnina og nemanda þannig bent á það sem gott er í úrlausnum hans ásamt því sem betur má fara. Mikilvægt er að nemendur stundi námið reglulega. Fleiri en einn kennari munu leggja lokamat á viðkomandi verkefni.