Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429872570.37

  Heildunarreikningur
  STÆR3HI05(51)
  77
  stærðfræði
  Heildun og deildarjöfnur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  51
  Í áfanganum er fjallað um heildi allra helstu falla. Farið er yfir heildunaraðferðir á margfeldi falla og á samsettum föllum. Fjallað er um hvernig rúmmál hluta er reiknað með heildun. Jafnframt er farið yfir fyrsta stigs línulegar deildarjöfnur og lausnaraðferðir á þeim.
  STÆR3DF05(41)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • heildun venjulegra falla og tengslum heildunar og deildunar
  • heildun margfeldis falla
  • heildun samsettra falla
  • notkun heildunar við að finna rúmmál hluta
  • lausnaraðferðum á línulegum deildarjöfnum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • heilda allar helstu gerðir falla
  • beita reglum um heildun margfeldis falla og samsettra falla
  • reikna rúmmál hluta
  • leysa línulegar deildarjöfnur.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar og vinna á skipulegan hátt ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • útskýra hugmyndir sínar og verk ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • fylgja fyrirmælum sem gefin eru ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • lesa úr stærðfræðilegum upplýsingum ...sem er metið með... verkefnum/prófum
  • beita skipulegum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu ...sem er metið með... verkefnum/prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem byggir á því að nemandinn fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Námsmat byggist á verkefnum sem nemendur vinna í kennslustundum og utan þeirra, skriflegum prófum sem lögð eru fyrir nemendur, bæði kaflaprófum yfir önnina og yfirlitsprófi í lok hennar, auk virkni nemenda í kennslustundum.