Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430141305.08

  Bókmenntir, mál- og menningarsaga
  ÍSLE2BG05
  68
  íslenska
  bókmenntir, goðafræði, málsaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er fjallað um sögu tungumálsins, uppruna þess og þróun. Nemendur kynnast norrænni goðafræði og hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Nemendur fá þjálfun í munnlegri tjáningu og ritun. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í úrvinnslu heimilda um sérhæfð efni og að þeir nýti kosti upplýsingatækni við verkefnavinnu.
  Að nemandi hafi lokið áfanganum ÍSLE2RB05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu íslenskrar tungu frá upphafi til okkar daga, einkennum hennar og tengslum við önnur tungumál
  • fornum hugmyndaheimi norrænna manna, norrænum goðum og sögum af þeim
  • meginatriðum íslenskrar málstefnu, orðasmíð og merkingu orða og orðasambanda
  • mikilvægi vandaðra vinnubragða við úrvinnslu heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota fræðibækur og -greinar við gerð heimildaritgerða og verkefna
  • vitna í heimildir, vísa til þeirra og skrá á viðeigandi hátt
  • nota bókmenntafræðileg hugtök við greiningu og túlkun
  • tjá skoðanir sínar á námsefninu með skipulögðum og rökstuddum hætti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á gildi heimilda og vinna úr þeim með skipulögðum hætti
  • greina og túlka bókmenntatexta og færa rök fyrir skoðunum sínum jafnt munnlega sem skriflega
  • skrifa vandaðan texta á góðu og blæbrigðaríku máli
  • vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra
  Námsmat byggir á fjölbreyttum verkefnum, munnlegum og skriflegum. Tvær kannanir verða lagðar fyrir, annars vegar úr Snorra-Eddu og hins vegar úr málsögu. Heimildaritgerð um Snorra-Eddu er veigamikill þáttur í námsmatinu. Einnig vinna nemendur hópverkefni þar sem ítarlega er fjallað um íslenskt mál frá ýmsum sjónarhornum. Smærri tímaverkefni lögð fyrir vikulega.