Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430213091.95

  Gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar
  ÞJSK1VM02
  4
  Þjónustusamskipti
  Vakinn, menning, viðhorf
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  AV
  Í þessum áfanga er lögð áhersla á þjónustugæði og þjónustusamskipti. Vakinn, gæða- og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar, er kynnt. Fjallað er um einkenni ferðaþjónustustarfa og ferðamanninn/gestinn sem viðskiptavin. Einnig er fjallað um samskipti í alþjóðlegu umhverfi þar sem sérstaklega er tekið á ólíkum viðhorfum og mismunandi menningu. Áhersla er lögð á tjáningu ásamt rafrænum samskiptum. Lögð er áhersla á að efla sjálfstæði, sjálfstraust og samskiptahæfni nemanda.
  ÞJSK1SÞ02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi góðrar þjónustu
  • þjónustugæðum og mikilvægi þess að setja sér skýr markmið í þeim efnum
  • einkennum ferðaþjónustustarfa
  • mikilvægi góðra samskipta í alþjóðlegu umhverfi, s.s. viðhorfi, menningu, fordómum o.fl.
  • ólíkum þörfum og væntingum viðskiptavina/ferðamanna/gesta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða einkenni mannlegra samskipta
  • hlusta eftir og sinna ólíkum þörfum viðskiptavina/ferðamanna/gesta eftir mismunandi þjóðerni
  • vinna að bættri þjónustu og betri samskiptum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga samskipti við fólk af ólíku þjóðerni, kyni og aldri byggt á skilningi og virðingu
  • tjá sig skýrt og skilmerkilega í rituðu og töluðu máli
  • taka ábyrgð á eigin framkomu, afstöðu og sýn á þjónustuhlutverkið
  • gera sér grein fyrir sérstöðu ólíkra starfa í ferðaþjónustu
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.