Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430213351.76

  Öryggisfræði
  ÖRSK1AÖ01
  2
  Öryggismál og skyndihjáp
  aðbúnaður, lög og reglur, réttindi, skyldur
  Samþykkt af skóla
  1
  1
  AV
  Áfanginn fjallar um öryggismál og aðbúnað á vinnustöðum, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Í áfanganum er m.a. farið er yfir skipulag öryggismála og brunavarna, lög og reglur um aðbúnað og hollustuhætti ásamt helstu orsökum vinnuslysa. Farið er yfir meðferð hættulegra efna, viðbrögð við slysum á vinnustað og öryggiskröfum sem gilda um vélar og búnað sem notaður er til rekstrar. Lögð er áhersla á að nemandinn sé virkur þátttakandi í náminu og hafi sjálfstraust til að takast á við fjölbreytt verkefni.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum
  • skipulagi öryggismála og brunavarna á vinnustöðum
  • helstu orsökum vinnuslysa og hvernig þau eru tilkynnt
  • meðferð hættulegra efna
  • atvinnusjúkdómum og líkamsbeitingu
  • mismunandi gerðum slökkvitækja
  • öryggiskröfum á vélum og tækjum sem og öðrum búnaði sem notaður er til daglegs rekstrar ásamt eftirlitsskyldu með þeim
  • þeim kjarasamningum sem gilda
  • réttindum sínum og skyldum varðandi kjaramál
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bregðast við slysum á vinnustað
  • umgangast öryggisbúnað og tæki og nota eftir aðstæðum
  • umgangast hættuleg efni
  • umgangast vélar og tæki af öryggi
  • fletta upp í lögum og reglum um öryggi, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað
  • lesa kjarasamninga
  • kunna á slökkvitæki og beita þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bregðast rétt við hverskyns utanaðkomandi hættum
  • átta sig á réttindum og skyldum starfsmanna á vinnustöðum
  • fyrirbyggja óhöpp og slys á vinnustað
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.