Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430214302.08

  Framreiðsla og matreiðsla
  VFFM1MF10
  4
  Verkleg færniþjálfun ferða- og matvælagreina
  framreiðsla, hráefni, innkaup, matreiðsla
  Samþykkt af skóla
  1
  10
  AV
  Nemandinn fær kynningu á starfi framreiðslu- og matreiðslumannsins, réttindum og skyldum, forsendum starfsins og við hvaða aðstæður störfin fara fram. Nemandinn kynnist umfangi starfa og hve stór þáttur samskipti við gesti eru. Farið er yfir innkaup á hráefni til matargerðar og öðrum aðföngum, ásamt kynningu og verklegri þjálfun í helstu þáttum starfa í ferða- og matvælagreinum. Nemandinn þjálfast í notkun helstu áhalda við matargerð, fær þjálfun í að elda mat og reiða fram. Lögð er áhersla á persónulegt hreinlæti skv. HACCP skilgreiningum, samvinnu og samskiptahæfni.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnverkun á fiski, beinhreinsun og roðflettingu
  • starfi framreiðslu- og matreiðslumanna og því umhverfi sem störfin fara fram í
  • persónulegu hreinlæti og gildi þess í matvælagreinum
  • hvað felst í störfum framreiðslu- og matreiðslumanna og möguleikum sem þau bjóða upp á til frekari starfa
  • áhöldum og tækjum sem notuð eru í ferða- og matvælagreinunum og notkunarmöguleikum þeirra
  • góðum siðum er varða umgengni við gesti og samstarfsfólk
  • grunnþáttum í framreiðslu mismunandi rétta á veitingastað
  • grunnþáttum í eldun einfaldra rétta í samræmi við verklagsreglur
  • notkun uppskrifta og uppskriftabóka í matreiðslu
  • innkaupum matvara og annarra aðfanga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leggja lín á borð og brjóta munnþurrkur
  • vinna einföld verkefni í framreiðslu og matreiðslu
  • umgangast tæki sem notuð eru í veitingasal, eldhúsum veitingastaða og kunna rétta notkun þeirra
  • nota mismunandi hnífa við störf í matreiðslu
  • matreiða súpur og sósur frá grunni
  • raða mat á matarfat og diska eftir réttum faglegum hefðum
  • binda upp kjöt fyrir steikingu
  • umgangast gesti og samstarfsfólk við störf í matvælagreinum
  • leita hagstæðra innkaupa á matvörum
  • þekkja réttindi og skyldur starfsmanna á vinnustað
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla sér frekari þekkingar í ferða- og matvælagreinum
  • vinna einföld grunnstörf í framreiðslu og matreiðslu
  • skilja til hvers er ætlast í störfum framreiðslu- og matreiðslufólks
  • vinna með helstu áhöld og tæki sem notuð eru við störf í framreiðslu og matreiðslu
  • nýta þekkingu sína til að reikna út hráefnismagn og gera hagkvæm innkaup
  • gæta að eigin hreinlæti og því hreinlæti sem kröfur eru gerðar um í matvælagreinum, (HACCP)
  • skilja hlutverk fyrirtækja gagnvart starfsmönnum m.t.t. kjaramála
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í höndum kennara viðkomandi áfanga en þarf að fylgja þeim reglum sem kveðið er á um í skólanámskrá VMA.