Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430307526.68

  Skapandi forritun
  TÖLV1AS05
  5
  tölvur
  Skapandi forritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í námskeiðinu kynnast nemendur forritun í ýmsum forritunarumhverfum og forritunarmálum. Þekkingin er byggð upp skref af skrefi. Í upphafi námskeiðs verður unnið í svokölluðum „drag and drop“ umhverfum eins og forritunarumhverfinu Scratch en í lok námskeiðs skrifa nemendur eiginn java-kóða í forritunarumhverfinu Processing. Námskeiðið byggist að stórum hluta á verkefnavinnu og lögð er áhersla á að nemendur geti strax nýtt sér þekkingu sína og færni í forritun til þess að koma eigin hugmyndum í framkvæmd. Hugmyndir nemenda ráða ferðinni í verkefnavali og geta þau unnið að verkefnum sem tengjast tónlist, myndlist , leiklist eða annarri skapandi vinnu auk hefðbundinna forritunarverkefna. Áfanginn getur hentað nemendum á öllum brautum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum forritunar svo sem breytum, föllum, skilyrðissetningum og lykkjum.
  • grunnhugtökum hlutbundinnar forritunar svo sem klösum og hlutum, aðferðum og smiðum.
  • byggingareiningum og málfræði forritunarmáls.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipulegri uppsetningu vel útskýrðs kóða.
  • sjálfstæðum vinnubrögðum við forritun.
  • skipulegri villuleit.
  • að skilja tæknilega texta á ensku um forritun.
  • sjálfstæðri vinnu við að leysa þau vandamál sem leysa þarf til að koma hugmynd í framkvæmd innan þess tímaramma sem gefinn er.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast á við sífellt flóknari forritunarverkefni.
  • gera sér grein fyrir hversu tæknileg erfið mismunandi forritunarverkefni eru.
  •  lesa og skilja texta um forritun á ensku og íslensku.
  Verkefnaeinkunn gildir 100% af lokaeinkunn. Unnin eru tvö til þrjú stærri verkefni inni á önninni ásamt mörgum tímaverkefnum og smærri verkefnum. Einkunn fyrir stærri verkefnin eru að hluta fengin með jafningjamati.