Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430320612.54

  Mannkyns- og Íslandssaga fornaldar og miðalda
  SAGA1FM03
  22
  saga
  fornöld, miðöld
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  FB
  Áfanginn fjallar um fornöldina og miðaldir. Lögð er áhersla á upphaf mannkyns og menningar, fjallað um helstu ríki fornaldarinnar og breytingar sem urðu á miðöldum, einkum ný ríki og kristna menningu. Áherslan er mest á svæðið umhverfis Miðjarðarhafið og síðan á Vestur-Evrópu og Norðurlönd á miðöldum. Ítarlega er fjallað um landnám Íslands og þróun stjórnkerfis og menningar á Íslandi á miðöldum. Almennt talað henta söguáfangar mjög vel til fræðslu um og skoðanaskipta á öllum grunnþáttunum og auðvelt er að þjálfa öll svið lykilhæfninnar. Af einstökum grunnþáttum er í þessum áfanga sérstök áhersla á jafnrétti, lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og sköpun í umræðu um heimspeki, stéttskiptingu, trúarbrögð og stjórnarfar fornaldar og miðalda.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum í sögu mannkyns og Íslands frá upphafi til byrjunar nýaldar
  • algengum hugtökum sem notuð eru í framsetningu á sögulegu efni
  • því hvernig mannkyninu fjölgar, hvernig ríki verða til, hvers vegna þau vaxa og hnigna
  • mikilvægi gagnrýnnar hugsunar
  • helstu tegundum heimilda og einföldum vinnubrögðum við heimildaleit og heimildanotkun
  • tengslum fortíðar og nútíðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesalesa einfaldan texta á íslensku einfaldan texta á íslensku
  • tengja atburði og áreiti úr nútímanum við það sem áður hefur gerst
  • nota heimildir til að setja saman eigin texta
  • að taka saman stutta umfjöllun um afmarkað sögulegt efni og kynna það fyrir jafningjum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja sjálfan sig og samtíð sína í samhengi við söguna
  • setja sig í spor fólks á ýmsum tímum
  • taka þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um þau sagnfræðilegu efni sem tekin eru fyrir í áfanganum
  Námsmat miðast við sérstakt lokapróf sem gildir 50% og símat 50%. Beitt er jöfnum höndum hefðbundnu mati og óhefðbundnu og fjölbreyttum matsaðferðum. Þekkingin er metin með lokaprófi, stuttum prófum og verkefnum sem bæði eru unnin í tímum og heima. Leiknin er metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningi eigin texta og skilningi á lesnum texta. Hæfnin er metin út frá þátttöku og árangri í samræðum, rökræðum og skoðanaskiptum við jafningja og kennara og hvernig nemendum gengur að miðla efni til jafningja sinna.