Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430320953.87

  Bókmenntir, málfræði og orðaforði
  ENSK3BO05(31)
  77
  enska
  Bókmenntir, málfræði, orðaforði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  31
  Í áfanganum er áhersla lögð á lestur flóknari texta en áður og að nemendur læri að lesa „á milli línanna“. Lesin eru bókmenntaverk og þau túlkuð með tilliti til sögu og bókmenntalegra skírskotana. Lögð er áhersla á að nemendur verði færir um að að tjá hugsanir sínar og skoðanir í ræðu og riti og geti rökstutt mál sitt. Nemendur fá grunnþjálfun í að leita heimilda, t.d. á bókasöfnum, veraldarvefnum, í margmiðlunarefni o.s.frv.
  ENSK2BL05(21)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglum enskrar málfræði og geta beitt þeim af öryggi
  • þeim orðaforða sem unnið er með í áfanganum og geta beitt honum af öryggi í viðeigandi samhengi
  • helstu hugtökum sem að gagni koma í bókmenntagreiningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa fjölbreytta bókmenntatexta og beita grunnhugtökum í bókmenntafræðilegri greiningu þeirra
  • hlusta á og skilja ensku sem töluð er við ólíkar aðstæður og með mismunandi hreim
  • bregðast við töluðu máli á ólíkan hátt, t.d. með endursögn (munnlegri, skriflegri), svörum, útdrætti o.s. frv.
  • tjá sig skriflega í ritunarverkefnum þar sem reynir á ímyndunarafl og skapandi notkun málsins.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu orða ...sem er metið með... ýmiss konar bókmenntaverkefnum og/eða ritgerð
  • halda stutt erindi um sérhæft efni með viðeigandi orðaforða og með eðlilegum hraða og hrynjandi ...sem er metið með... munnlegri kynningu
  • beita helstu málfræðireglum á réttan hátt ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og/eða prófum
  • draga aðalatriði úr töluðum og rituðum texta ...sem er metið með... ýmiss konar verkefnum og/eða prófum.
  Í áfanganum er gert ráð fyrir leiðsagnarmati sem felst í því að nemandinn fái með skipulegum og reglulegum hætti upplýsingar frá kennara um hvernig hann stendur í náminu. Meðal námsmatsþátta eru ýmiss konar verkefni (bæði einstaklings- og hópverkefni, munnleg verkefni og skrifleg), tímaritgerð, hlustunaræfingar auk munnlegra og skriflegra prófa.