Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430322729.12

  Stærðfræði: Föll, mengi
  STÆR2FJ05(FB)
  110
  stærðfræði
  föll, jöfnur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Talningafræði og mengi. Annars stigs jöfnur. Þriðja stigs jöfnur. Línan, fleygbogi, þriðja stigs föll og vísisföll. Stuðladeiling. Formerkjatöflur. Unnið með föll af hærra stigi í forritinu „GeoGebra“. Formengi og varpmengi, vaxandi og minnkandi föll.
  STÆR2RM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnreglum talningafræði
  • helstu hugtökum mengjafræði, talnamengjum og vennmyndum
  • annars og þriðja stigs jöfnum
  • hnitakerfi, notagildi gildistafla og formerkjataflna
  • hallatölu línu og jöfnu beinnar línu á skurðhallaformi
  • fleygboga
  • fallhugtakinu
  • ferlum fyrsta, annars og þriðja stigs jafna
  • logra og vísisföllum
  • viðskiptareikningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnreglum talningafræði
  • leysa dæmi með vennmyndum
  • vinna með helstu hugtök mengjafræðinnar
  • beita mismunandi aðferðum við lausn annars stigs jafna
  • leysa einfaldar þriðja stigs jöfnur
  • gera gildistöflu fyrir jöfnur og teikna graf þeirra
  • teikna mynd línu sem gefin er á skurðhallaformi og finna hallatölu línu af mynd hennar í hnitakerfi
  • teikna fyrsta, annars og þriðja stigs ferla með og án tölvuforrits
  • nota logra reglur við lausn jafna með vísisföllum
  • nota logra við lausn verslunarreiknings
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • teikna föll og lýsa þeim í texta
  • vinna verkefni í „GeoGebra“ forritinu
  • skrifa texta þar sem notuð eru þau hugtök sem kynnt hafa verið í áfanganum
  • beita aðferðum sem kynntar eru í áfanganum við lausn ólíkra verkefna
  • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
  • temja sér góða framsetningu og skipulögð vinnubrögð
  • orða hlutina með öðrum og e.t.v. skiljanlegri hætti
  • nýta sér hliðstæður við verkefnaúrlausnir og beita samskonar lausnaraðferðum þegar það á við
  • skiptast á skoðunum við aðra um stærðfræðileg viðfangsefni
  Áfanginn er símatsáfangi. Námsmat byggir annars vegar á lotuprófum og hins vegar á verkefnavinnu. Lotupróf úr fyrri og seinni hluta námsefnisins og tvö hópverkefni. Í hópverkefnum skila nemendur skýrslu þar sem áhersla er lögð á uppsetningu, myndræna framsetningu með notkun tölvuforrita og góðan texta. Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.