Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430324474.95

  Stærðfræði: Tölfræði, talningarfræði og líkindareikningur
  STÆR2CT05(FB)
  113
  stærðfræði
  tölfræði og líkindafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Megininntak eru helstu atriði lýsandi tölfræði ásamt undirstöðuatriðum í talningar-, mengja- og líkindafræði. Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim. Helstu mælikvarðar á miðsækni og dreifni talnasafna kynntir. Þá er farið í mengjafræði og talningarfræði og líkindahugtakið kynnt. Þá eru kynntar líkindadreifingar. Tölfræðiforrit kynnt.
  STÆR2MM05 eða STÆR2FJ05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvernig flokka má talnasöfn bæði með og án bilskiptingar
  • hvernig fylla á út tíðnitöflur með hlutafallstíðni og safntíðni
  • reikningi helstu mælikvarða á miðsækni og dreifni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • takast á við margbreytileg viðfangsefni stærðfræðinnar og horfa á viðfangsefni út frá ólíkum sjónarhornum
  • tengja eldri þekkingu við nýja þekkingu
  • varpa ljósi á verkefni með góðum skýringarmyndum þegar það á við
  • segja „sögu“ verkefnis frá upphafi til enda
  • útskýra undirstöðuhugtök með skiljanlegum hætti
  • beita táknmáli stærðfræðinnar
  • tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli
  • nota tölvur við tölfræðilega vinnslu gagna
  • meðhöndla hlutföll og prósentur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
  • temja sér góða framsetningu og skipulögð vinnubrögð
  • lesa, skrifa og tjá sig í töluðu máli um efnisatriði sem tengjast stærðfræði með beinum eða óbeinum hætti
  • einfalda verkefni sem við fyrstu sýn virðast flókin
  • orða hlutina með öðrum og e.t.v. skiljanlegri hætti
  • átta sig á lykilatriðum og greina hismið frá kjarnanum
  • skiptast á skoðunum við aðra um efniviðinn
  • vera óhræddur til að ráðast í stærri verkefni með aðstoð tölvuforrita
  Fjölbreytt verkefni sem unnin eru yfir önnina. Lotunám þar sem námsefni er skipt í lotur. Lotupróf. Nemendur vinna að minnsta kost eitt hópverkefni. Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.