Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430331850.53

  Stærðfræði: Föll, markgildi og afleiður
  STÆR3VV05(FB)
  87
  stærðfræði
  Föll, markgildi og afleiður
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Viðfangsefni áfangans eru föll: Veldisföll, vísisföll, lograföll, andhverf föll, margliðuföll, ræð föll, samskeytt föll, eintæk-, átæk- og gagntæk föll. Markgildi og afleiður: Markgildishugtakið, skilgreining á afleiðu falls og helstu reiknireglur. Afleiður veldisfalla, vísisfalla, lografalla og hornafalla. Samfeldni, aðfellur, hagnýting afleiðu við könnun falla.
  STÆR2MM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • föllum, veldisföllum, vísisföllum, lograföllum og hornaföllum
  • ýmsum formúlum og sönnunum þeirra
  • samskeytingu falla og andhverfu falls
  • markgildum falla og samfeldnihugtakinu
  • helstu tegundum aðfellna
  • skilgreiningu á afleiðu
  • helstu reiknireglum afleiðu
  • afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að takast á við margbreytileg viðfangsefni stærðfræðinnar og horfa á viðfangsefni út frá ólíkum sjónarhornum
  • tengja eldri þekkingu við nýja þekkingu
  • varpa ljósi á verkefni með góðum skýringarmyndum þegar það á við og segja „sögu“ verkefnis frá upphafi til enda
  • beita táknmáli stærðfræðinnar
  • tjá sig um niðurstöður á skilmerkilegu máli
  • skilja sannanir og fylgja röksemdafærslu
  • vinna með vísis- og lograföll með mismunandi grunntölu
  • nota markgildi og skilgreiningu á afleiðu falls
  • finna afleiður falla og nota við könnun þeirra
  • teikna gröf falla og kanna samfeldni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
  • beita voldugu táknmáli stærðfræðinnar sem er mjög mikilvæg viðbót við hið venjulega tungumál og gerir það að öflugu tjáningartæki
  • temja sér góða framsetningu og skipulögð vinnubrögð
  • lesa, skrifa og tjá sig í töluðu máli um efnisatriði sem tengjast stærðfræði með beinum eða óbeinum hætti
  • átta sig á viðfangsefnum verkefna og þeim skilyrðum sem sett eru fram
  • einfalda verkefni sem við fyrstu sýn virðast flókin
  • orða hlutina með öðrum og e.t.v. skiljanlegri hætti
  • átta sig á lykilatriðum og greina hismið frá kjarnanum
  • nýta sér hliðstæður við verkefnaúrlausnir og beita samskonar lausnaraðferðum þegar það á við
  • beita ágiskun byggðri á innsæi því hún getur opnað dyr sem voru lokaðar og beint verkefni í réttan farveg
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta og taki mið af þekkingar-, leikni- og hæfni viðmiðum áfangans. Skriflegar æfingar eru í hverri viku alla önnina sem nemendur skila einir eða í hóp. Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.