Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430393442.31

  Dönskugrunnur 2
  DANS1ML05
  25
  danska
  lesskilningur, málfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki náðu tilskyldum árangri í grunnskóla. Í áfanganum er lögð höfuðáhersla á orðaforða, skilning og málnotkun. Þetta er síðari áfangi af tveimur í undirbúningsnámi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danskri tungu
  • dönsku talmáli og málnotkun almenns eðlis
  • grundvallaratriðum í málfræði og ritmáli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota mismunandi lestraraðferðir
  • lesa texta almenns eðlis og sérhæfðari texta
  • skilja danskt talað mál þegar fjallað er um þekkt efni eða áhugamál
  • tjá sig sæmilega á dönsku
  • skrifa samfelldan texta um þekkt efni eða áhugamál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa sér til gagns styttri texta í dagblöðum og tímaritum
  • eiga samskipti á dönsku við Norðurlandabúa
  • kynnast betur danskri menningu og siðum
  • skrifa mismunandi texta í margs konar tilgangi
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.