Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430729633.86

  Fjármálalæsi og tölfræði
  FJÁR1FT05
  8
  fjármálalæsi
  Fjármálalæsi, gröf og föll, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Meginefni áfangans eru fjármál, tölfræði, prósentur, gröf og föll. Efnisþættir sem teknir eru fyrir í áfanganum eru: Fjármál: Prósentureikningur tengdur fjármálum, álagning, afsláttur, virðisaukaskattur, vextir, vaxtavextir, verðbólga, vísitölur, verðtrygging, skattamál, kjarasamningar, lífeyrir, séreignarsparnaður, hagnýt atriði sem snerta fjármál einstaklinga. Tölfræði: Lesið úr töflum, línu-, stöpla- og skífuritum, slík rit teiknuð einkum með aðstoð töflureiknis. Meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni, unnið með gagnasöfn. Einföld framsetning og formúlur í töflureikni. Mikil áhersla er lögð á óuppsett dæmi og að dæmi séu sem hagnýtust og unnin í töflureikni. Jöfnur: Lausn fyrsta stigs jafna. Gröf og föll: Lesið úr gröfum, hlutföll, fallhugtakið, bein lína, veldisvísisföll og stærðfræðilíkön. Nemendur vinna í lokin samvinnuverkefni þar sem þeir tengja saman sem flesta þætti námsefnisins og kynna niðurstöður sínar fyrir samnemendum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjármálum, tölfræði, prósentum, gröfum og föllum eins og að framan greinir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa öll algeng dæmi um prósentureikning, þ.m.t. útreikninga á virðisaukaskatti, samsettar prósentur, reikning vaxta og vaxtavaxta og að skilja og vinna með fjármálahugtök, s.s. vísitölu, verðbólgu og verðtryggingu, eins og að framan greinir
  • lesa úr tölfræðilegum upplýsingum og setja sjálfur fram upplýsingar skriflega eða myndrænt með aðstoð töflureiknis
  • gera einfalda tölfræðirannsókn og reikna meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi og tíðni
  • leysa fyrsta stigs jöfnur
  • lesa úr gröfum, teikna graf beinnar línu í hnitakerfi og vinna með hallatölur og hlutföll
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja og meta á gagnrýninn hátt upplýsingar úr fjölmiðlum þar sem stærðfræði kemur við sögu, hvort sem þær eru skriflegar, talaðar eða myndrænar
  • skilja betur þá þætti sem hafa áhrif á fjármál einstaklinga og taka skynsamlegar ákvarðanir um eigin fjárhag
  • þýða margs konar verkefni úr daglegu lífi á stærðfræðimál, setja þau upp sem stærðfræðilegt viðfangsefni, leysa þau og meta hvort svör eru raunhæf
  • ræða um stærðfræðileg viðfangsefni við aðra og setja úrlausnir sínar fram skriflega eða myndrænt á skiljanlegan og snyrtilegan hátt, gjarnan með aðstoð tölvu
  • takast á við stærðfræðileg verkefni með opnum og jákvæðum hug
  Námsmat er tilgreint í kennsluáætlun.