Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430834601.73

  Grunnáfangi í líffræði
  LÍFF1GL03(FB)
  11
  líffræði
  Grunnáfangi í Líffræði
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  FB
  Í þessum grunnáfanga í líffræði er fjallað um manninn sem lífveru, samskipti hans við aðrar lífverur, áhrif mannsins á umhverfið og sjálfbærni. Líffræði er tengd daglegu lífi og áhugasviði ungs fólks. Efnisflokkar: Líffræðin sem fræðigrein, vísindaleg aðferð. Helstu sameiginleg einkenni lífvera. Gerð, bygging og starfsemi mannslíkamans (frumur, líffæri, líffærakerfi). Kynning á erfðafræði og erfðatækni. Yfirlit um lífveruhópa með áherslu á hvernig maðurinn hefur gagn eða skaða af mismunandi hópum. Vistkerfi, fæðukeðjur, stofnar, samfélög. Áhrif mannsins á umhverfið fyrr og nú, umhverfismál og sjálfbær þróun. Verklegar æfingar og verkefni miða að því að virkja nemendur, dýpka þekkingu, auka reynslu og kveikja áhuga á viðfangsefnum líffræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum líffræðinnar
  • vísindalegri aðferð
  • starfsemi og heilbrigði mannslíkamans, erfðum, samspili í vistkerfum, helstu einkennum lífvera og lífveruhópa
  • hvaða gagn og skaða maðurinn hefur af hinum ýmsu lífverum
  • áhrifum mannsins á umhverfið og leiðum til sjálfbærni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • undirbúa smásjársýni og skoða sýni í smásjá
  • setja fram tilgátur og prófa þær með einföldum tilraunum
  • lesa líffræðilegan texta, túlka einfaldar myndir og leysa verkefni tengd námsefninu
  • setja manninn í samhengi við náttúru og umhverfi
  • útskýra tengsl námsefnins við heilbrigt líf og sjálfbæra þróun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulegum aðferðum og skráningu við úrlausnir verkefna
  • leggja gróft mat á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu á gagnrýninn hátt
  • tengja þekkingu í líffræði við daglegt líf og afla sér frekari þekkingar á líffræðilegum viðfangsefnum
  • taka upplýstar ákvarðanir hvað varðar heilbrigt líf og umhverfisáhrif gjörða sinna
  Námsmat tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum áfangans og samanstendur af fjölbreyttum verkefnum, skýrslum, hlutaprófum og lokaprófi.