Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430835375.58

  Vistfræði og umhverfismál
  LÍFF2VU05(FB)
  51
  líffræði
  vist- og umhverfisfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Í áfanganum er rætt um líffræðilega fjölbreytni, lífbelti, orkuflæði í vistkerfum, efnahringrásir, framvindu, samskipti lífvera, stofna, samfélög, stofnvöxt og stofnmælingaraðferðir. Fjallað er um áhrif umhverfis á þróun og atferli, íslensk vistkerfi, nytjastofna og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þá er rætt um þverfræðilegt eðli umhverfisfræðanna, um sjálfbæra þróun, vistspor, þjónustu vistkerfa, umhverfissiðfræði og umhverfismál svo sem gróðureyðingu, gróðurhúsaáhrif, súrt regn, eyðileggingu búsvæða, útdauða tegunda, mengun, mannfjöldaþróun, náttúruvernd og fleira. Umhverfismál sem eru efst á baugi hverju sinni eru skoðuð sérstaklega. Áhersla er lögð á lausnir og leiðir að sjálfbærni.
  LÍFF1GL03(FB)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnlögmálum og ferlum vistkerfa, efnahringrásum, fæðukeðjum, lífbeltum, líffræðilegum fjölbreytileika, samskiptum lífvera og nokkrum helstu rannsóknaraðferðum vistfræðinnar
  • stofnvexti, stofnvaxtarlíkönum og mannfjöldaþróun
  • áhrifum mannsins á umhverfið áður fyrr og nú, bæði hérlendis og erlendis
  • þverfræðilegu eðli umhverfismála, flóknu samspili lífkerfis, hagkerfis og samfélags og hugmyndinni um sjálfbæra þróun
  • fjölbreyttum leiðum einstaklingsins til vistvænni lifnaðarhátta
  • tengslum umhverfis við heilbrigði og velferð
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram og túlka einfaldar myndir og línurit
  • vinna sjálfstætt við framkvæmd verklegra æfinga og geta útskýrt niðurstöður í máli og skriflegum skýrslum
  • nýta sér jöfnur til úrlausnar verkefna
  • tjá skoðanir sínar og verkefni á skýran hátt og í rökréttu samhengi við námsefnið
  • meta áhrif hversdagslegra athafna og ákvarðana á umhverfið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulegum aðferðum og skráningu við úrlausnir verkefna og tilrauna/verklegra æfinga
  • sýna sjálfstæði við að miðla upplýsingum um vistfræði og umhverfismál skriflega og munnlega
  • leggja mat á og hagnýta upplýsingar sem tengjast umhverfisáhrifum mannkyns og sjálfbærri þróun í samfélaginu á gagnrýninn hátt
  • átta sig á mikilvægi þess að hugsa hnattrænt og bregðast við á heimaslóð
  Námsmat tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum áfangans og samanstendur af fjölbreyttum verkefnum, skýrslum, hlutaprófum og lokaprófi.