Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430837170.32

  Grunnáfangi í jarðfræði
  JARÐ1GJ03(FB)
  8
  jarðfræði
  Grunnatriði í jarðfræði, kortagerð og áhrif manns á umhverfi
  Samþykkt af skóla
  1
  3
  FB
  Áfanginn er grunnáfangi í jarðfræði og í honum er unnið að því að skapa þekkingu á þeim ferlum sem virka ofan- og neðanjarðar. Fræðileg umfjöllun greinarinnar verður tengd við þau ummerki sem eru sýnileg í landslaginu í nágrenninu og jarðfræðin þannig notuð til að skapa áhuga og skilning á umhverfinu, sjálfbærni og notagildi jarðfræði í leik og starfi. Farið verður í kort og kortagerð og notkun kortagagna sem hjálpartækis í náttúruvísindum. Fjallað verður um innri gerð jarðar, landrekskenninguna, mismunandi flekamót og möttulstróka og í tengslum við það upptök jarðskjálfta og eldvirkni á jörðinni. Jarðvarmasvæði á Íslandi verða skoðuð, skipting þeirra í lághita- og háhitasvæði og nýting þeirra. Farið verður í þá þætti jarðfræðinnar sem flokkast til útrænna afla eins og grunnvatn og fallvötn, nýtingu þeirra og mikilvægi fyrir mannkynið. Þá er lögð áhersla á vatn sem rofafl, bæði árrof og jökulrof, og þau ummerki sem rofið skilur eftir sig. Í gegnum allan áfangann verða áhrif manns á náttúru jarðar skoðuð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun korta
  • innri gerð jarðar og áhrifum þeirra afla sem þar eiga sér stað
  • útrænum öflum, áhrifum þeirra, afleiðingum og nýtingu
  • mikilvægi vatns fyrir mannkynið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa kort og teikna þversnið
  • beita grunnhugtökum jarðfræðinnar
  • staðsetja og útskýra jarðfræðilega atburði vegna innrænna og útrænna afla
  • afla sér upplýsinga um ýmis jarðfræðileg viðfangsefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja undirstöðuþekkingu í jarðfræði við daglegt líf og umhverfi
  • mynda sér skoðun um ýmis álitamál sem koma upp varðandi nýtingu náttúrunnar
  • tjá sig um og miðla til annarra upplýsingum sem varða hin ýmsu jarðfræðilegu málefni
  • útskýra og svara spurningum um jarðfræðileg málefni
  Námsmatið tekur mið af þekkingar- leikni og hæfniviðmiðum áfangans með fjölbreyttum verkefnum, vettvangsferðum, fyrirlestrum, hópverkefnum, skyndiprófum og/eða lokaprófi.