Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430905360.04

  Atómið og mólhugtakið
  EFNA2AL05(FB)
  40
  efnafræði
  Uppbygging atómsins, efnatengi, lotukerfið, mólhugtakið
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Atómið og öreindir þess, sætistala, samsætur, massatala, atómmassi, línulitróf, rafeindaskipan, gildisrafeindir, málmar, málmleysingjar, jónir, jónaefni, sameindir, sameindaefni, Lewis-formúlur, heiti og formúlur efna, lotukerfið, flokkar, lotur, spennuröð málma, málmar og sýrur, oxun og afoxun, jónunarorka, stærð atóma, efnajöfnur og stilling þeirra, rafdrægni, sterk og veik efnatengi, skautun tengja, skautun einfaldra sameinda, áhrif tengja milli efnisagna á eðliseiginleika efna, markverðir stafir, mól, mólmassi, samband mólfjölda og massa, sameindamassi, formúlumassi, byggingarformúlur, sameindaformúlur, reynsluformúlur, leysni efna, styrkur lausna, mólstyrkur, mólhlutföll í efnahvörfum, fellingar, sýrur, basar, sýrustig. Leitast er við að tengja einstök viðfangsefni við sjálfbærni, heilbrigði og velferð.
  EFNA2GR03 (FB). Læsi, færni til að tjá sig í rituðu máli, færni til að taka ábyrgð á námi í framhaldsskóla.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • uppbyggingu atóma, rafeindaskipan og út frá því eiginleikum mismunandi frumefna
  • mun á málmum og málmleysingjum, jónaefnum og sameindaefnum
  • formúlum og nöfnum jónaefna og einfaldra sameindaefna
  • hvernig efnajafna er stillt og hvaða upplýsingar slík jafna gefur
  • hugtakinu rafdrægni og út frá því gerðum efnatengja
  • eðliseiginleikum efna og tengslum þeirra við efnatengi efnanna
  • mólhugtakinu, mólmassa, mólstyrk og mólhlutföllum í efnahvörfum
  • helstu flokkum efnahvarfa, fellingum, oxunar-afoxunarhvörfum og sýru-basahvörfum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota lotukerfið til að átta sig á uppbyggingu atóma og eiginleikum einstakra frumefna, greina á milli jónaefna og sameindaefna
  • gefa einföldum efnum nöfn og skrifa formúlur þeirra
  • stilla efnajöfnur og lesa út úr þeim
  • átta sig á tengjagerðum í mismunandi efnum, bæði sterkum og veikum tengjum, skautun tengja, lögun og skautun sameinda og eðliseiginleikum viðkomandi efna
  • nota lotukerfið til að finna mólmassa efna og umreikna massa í mólfjölda
  • finna reynsluformúlu og sameindaformúlu efna og þekkja tengsl þeirra og byggingarformúlu
  • beita mólstyrkshugtakinu varðandi styrk lausna og þynningu þeirra
  • greina á milli fellingarhvarfa, oxunar-afoxunarhvarfa og sýru-basahvarfa og átta sig á þeim ferlum sem hvörfin snúast um
  • framkvæma einfaldar tilraunir í tilraunastofu skv. leiðbeiningum.
  • framkvæma mælingar, setja niðurstöður og útreikninga fram á skýran hátt í tilraunaskýrslu
  • leita upplýsinga á netinu, lesa úr línuritum og setja upp línurit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina efnafræðileg úrlausnarefni og vinna úr þeim
  • sýna sjálfstæð vinnubrögð og bera ábyrgð á námi sínu
  • skilja mikilvægi efnafræðiþekkingar varðandi lífsgæði í nútímasamfélagi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð
  • bæta efnafræðiþekkingu ofan á þann grunn sem þessi áfangi veitir
  Verkefni, tilraunaskýrslur og próf sem taka mið af ofangreindum þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum.