Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430919093.55

  Hreyfifræði, aflfræði og orka
  EÐLI2AO05
  41
  eðlisfræði
  aflfræði, hreyfifræði, kraftur, orka
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SI-einingakerfið, markverðir stafir, óvissur í mælistærðum, meðferð óvissu, flatarmál, rúmmál og eðlismassi. Hraði og hröðun, staðsetning í hnitakerfi og færsla, hreyfijöfnur, hreyfing í einni vídd, þyngdarhröðun og fall í þyngdarsviði. Hraði og ferð, vektorframsetning. Kraftar og þrjú lögmál Newtons, samlagning krafta, togkraftur í bandi, þyngdarkrafturinn, dregið undir horni. Núningskraftar, heildarkraftur og kraftar á skáfleti, þverkraftur. Tengsl krafta og vinnu og vinnu og orku, stöðu- og hreyfiorka og ýmis dæmi þar um. Orkulögmálið og orkutap vegna núnings, afl og afköst véla. Skriðþungi og árekstrar, varðveislulögmál í árekstrum, fjaðrandi og ófjaðrandi árekstrar, orkubreytingar í árekstrum. Atlag krafts og innri og ytri kraftar. Þrýstingur, skilgreining hans, þrýstingur í vökvum og uppdrifskraftur, lögmál Arkimedesar. Loftþrýstingur og breyting hans með hæð, flotjafnvægi, rennslisjöfnur.
  EÐLI2EU03 og 10 fein í stærðfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu reglum um markverða stafi og óvissu í mælingum.
  • gera sér grein fyrir óvissu í tilraunum og hvernig þær koma fram.
  • hreyfijöfnum og hvenær þær gilda
  • lögmálum Newtons og skilja við hvaða tilvik þau eiga
  • áhrifum núnings á hreyfingu og orku
  • stöðu-, hreyfi- og núningsorku og vita hvernig uppruni þeirra er
  • skriðþungalögmálinu og vita forsendur þess
  • muninum á fjaðrandi og ófjaðrandi árekstri
  • lögmálinu um uppdrifskraft í vökvum
  • hagnýtingu lyftikraftsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með jöfnur áfangans
  • leysa ákveðinn fjölda verkefna á tilteknum tíma
  • vinna með tilraunaupppsetningu og úrvinnslu mælinga
  • sjá fyrir sér hvaða lögmál er að verki í tilteknu verkefni og sjá verkefnið myndrænt fyrir sér
  • vinna með talnaútreikninga, einingar og vanda framsetningu verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér áður áunna þekkingu úr reikningi við lausn verkefna
  • greina á milli hvaða kraftar eru að verki í tilteknu verkefni
  • álykta um hvaða þættir séu að verki við ákveðnar aðstæður
  • setja upp verkefni og bæði greina það og leysa
  • útskýra meginþætti verkefnis fyrir öðrum og hvernig eigi að leysa það
  • tengja námsefni áfangans við umhverfi sitt og daglegt líf
  • sjá mikilvægi eðlisfræðinnar fyrir vísindalega hugsun og sem undirbúning undir frekara nám
  Námsmat er fjölbreytt og tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum með skilaverkefnum, tilraunum og verkefnum úr þeim. Annarpróf og lokapróf. Einnig er ástundun og virkni nemenda í tímum metin til einkunnar. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og virkni í tímum og að nemendur undirbúi sig fyrir tíma.