Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430926396.26

  Efnafræði 1
  EFNA2GR05
  48
  efnafræði
  Grunnáfangi í efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist ýmsum grunnatriðum í efnafræði. Farið verður í atómið, lotukerfið, efnasambönd, efnatengi, efnajöfnur, nafnakerfi einfaldra efna, mól og mólaútreikninga, leysni, lausnir, fellingar og einfaldar efnagreiningaraðferðir. Lausnir á dæmum og útreikningar sem tengjast efnafræði skipa stóran sess í áfanganum. Í verkefnavinnu er lögð áhersla á nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og notkun efnajafna. Auk styttri verkefna er lögð áhersla á að nemandinn kynnist lögmálum efnafræðinnar af eigin raun með tilraunum.
  NÁTT1EV05 (NÁT1C05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu lögmálum og jöfnum sem tengjast grunnatriðum efnafræðinnar.
  • þeim aðferðum sem nauðsynlegt er að tileinka sér til að ná árangri í frekara námi í efnafræði.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa á skipulegan og skýran hátt verkefni sem tengjast þekkingarviðmiðum áfangans.
  • leiða út einfaldar jöfnur.
  • greina á skipulegan og skýran hátt frá þekkingaratriðum áfangans.
  • gera einfaldar tilraunir sem tengjast þekkingarmarkmiðunum.
  • fylgja leiðbeiningum við framkvæmd verklegra æfinga og framkvæma þær á ábyrgan og skipulegan hátt.
  • halda utan um rannsóknargögn á ábyrgan og skipulagðan hátt.
  • vinna skipulega og skynsamlega úr rannsóknargögnum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um og vinna með grunnatriði efnafræðinnar á skýran og skipulegan hátt sem metið er með skriflegum prófum og vinnubók.
  • sjá samhengið milli ólíkra þátta í námsefninu, rökstyðja skoðanir/niðurstöður og draga ályktanir á gagnrýninn hátt sem metið er með skriflegum prófum.
  • lesa sér til gagns texta, tákn, jöfnur og myndir sem tengjast náminu sem metið er með skriflegum prófum og vinnubók.
  • sýna ábyrgð, virkni, frumkvæði, sjálfstæði og skipulagningu í námi sem metið er með vinnubók, mætingu, ástundun í kennslustundum og sjálfstæðri verkefnavinnu.
  Námsmat byggir á ástundun nemenda sem metin er með tímasókn, ástundun í kennslustundum, sjálfstæðri verkefnavinnu og vinnubók. Einnig byggir námsmatið á skriflegum prófum.