Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430927520.69

  Líffræði 1
  LÍFF2HV05
  50
  líffræði
  Heilsa og vellíðan
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist áhrifaþáttum heilsu og vellíðunar. Farið verður í vægi mismunandi lífsstíls í að móta starfsemi líkamans. Gerð er grein fyrir faraldursfræði sjúkdóma. Breytileika í tíðni eftir heimshlutum, kynþætti, kyni og félagslegri stöðu. Áhrif kyrrsetu, ofnæringar, fíknar, svefnleysis og streitu á ýmsa áhættuþætti. Kynntar eru hugmyndir um hvernig sjálfstjórn, líkamsvitund og lífsorka geta verið meginþættir í áherslum heilsueflingar. Farið verður í hlutverk tauga og hormónastjórnunar í þróun sjúkdóma og heilsueflingar. Farið verður í uppbyggingu heilans og helstu taugaboðefni. Fjallað verður um hvernig þekking á heilanum og gangverki líkamans varpar ljósi á eðli hegðunar, tengslin við siðferði, ábyrgð og vellíðan.
  NÁTT2LÍ05 (NÁT2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • faraldursfræði sjúkdóma.
  • lífeðlisfræði streitu og slökunar.
  • samspili sálar og líkama.
  • heilanum og heilaboðefnum.
  • líkamsklukkum.
  • meginþáttum heilsueflingar og vellíðunar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta vægi lífsstíls í þróun heilsufars og vellíðunar við lestur heimilda.
  • svara þáttum í þekkingarviðmiðum á skriflegum prófum.
  • rökstyðja með vísun í kenningar lífeðlisfræðinnar hvernig ójafnvægi tengist sjúkdómum.
  • hafa sjálfstæði og frumkvæði að hugmyndum um tengsl heilsuhegðunar, sjúkdóma og vellíðunar.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina helstu áhrifsþætti á þróun sjúkdóma og eflingu vellíðunar sem metið er með prófum og verkefnavinnu.
  • útskýra hvernig innra jafnvægi byggir á tauga- og hormónastjórn sem metið er með verklegum æfingum og mælingum.
  • lesa heimildir um áhrifaþætti sjúkdóma og vellíðunar sem nýttar eru í sjálfstæðri vinnu nemenda.
  • vera virkur, sjálfstæður og skapandi í hugmyndavinnu tengdri lífsstíl og heilsueflingu sem metið er með þátttöku í tímum og opinni umræðu.
  • meta vísindalegan áreiðanleika rannsókna á tengslum lífsstíls við heilsu og vellíðan sem metið er með úttekt á fullyrðingum í fjölmiðlum.
  Námsmatið byggir mikið á verkefnavinnu en einnig prófum. Nemendur æfa sig í að fylla út ýmsa kvarða til að meta heilsuhegðun, t.d. mataræði og hreyfingu. Mikill tími fer í umræður þar sem áreiðanleiki upplýsinga um heilbrigðan lífsstíl er ræddur. Sum verkefni kynna nemendur fyrir samnemendum sínum.