Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430927817.24

  Sérhæfður orðaforði
  DANS2SO03
  48
  danska
  sérhæfður orðaforði
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari orðaforða en áður og geti nýtt sér hann í öllum færniþáttum. Þeir eiga að geta tjáð sig lipurt bæði munnlega og skriflega. Nemendur fá þjálfun í að vinna sjálfstætt að verkefnum og geta lagt mat á eigin vinnu. Nemendum er áfram veitt innsýn í danska menningu og siði.
  DANS2LO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
  • orðaforða til undirbúnings á háskólastigi
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður
  • lesa fjölbreyttar gerðir texta
  • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
  • rita margs konar texta, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  • beita meginreglum danskrar málfræði og setningarfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
  • tileinka sér innihald ritaðs texta og nýta það á mismunandi hátt
  • lesa texta um ákveðin viðhorf eða skoðanir og geta brugðist þeim
  • átta sig á dýpri merkingu texta
  • tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum við ólíka viðmælendur
  • skiptast á skoðunum og setja fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi, koma þeim kunnáttusamlega til annarra og bregðast við viðmælendum
  • tjá sig skýrt og lipurlega fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem nemandinn hefur kynnt sér
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
  • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni