Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430927932.33

  Sérhæfður orðaforði
  DANS3SO05
  12
  danska
  sérhæfður orðaforði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur öðlist dýpri og sérhæfðari orðaforða en áður og geti nýtt sér hann í öllum færniþáttum. Þeir eiga að geta tjáð sig lipurt bæði munnlega og skriflega. Lögð er áhersla á að nemendur geti beitt meginreglum danskrar málfræði, hljóðfræði og setningarfræði bæði munnlega og skriflega. Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um notkun mismunandi stílbragða við ritun texta. Þeir séu færir um að lesa flóknari texta en áður og geti áttað sig á dýpri merkingu þeirra. Í áfanganum er kynning á sænsku og norsku bæði munnlega og skriflega og kynning á málsögu norðurlandamála. Mikil áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á eigin námsfrávindu og sýni sjálfstæð vinnubrögð. Stefnt er að námsferð til Kaupmannahafnar.
  DANS2SO03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu, hefðum, viðhorfum og gildum í dönsku samfélagi
  • uppbyggingu ritgerða, meðferð heimilda og helstu hefðum um uppsetningu skipulags ritaðs máls, s.s. greinarmerkjasetningu
  • orðaforða sem hæfir markmiðum áfangans og gagnast til undirbúnings á háskólastigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða, túlkun eða stílbrögð
  • nota tungumálið í samræðum og til frásagnar og beita málfari við hæfi
  • beita ritmáli í mismunandi tilgangi, bæði formlegum og óformlegum
  • vinna með bókmenntatexta á fjölbreyttan hátt
  • nota meginreglur í málfræði, hljóðfræði og setningarfræði
  • skilja almennt talað mál og þekkja algengustu orðasambönd sem einkenna talað mál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja almennt talað mál, fjölmiðlaefni, fræðigreinar og annað flóknara efni hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • taka þátt í skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu, geta brugðist við óvæntum spurningum og geta tjáð sig á skýran og áheyrilegan hátt ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • tileinka sér efni ritaðs texta af ýmsu tagi, áttað sig á dýpri merkingu textans og lagt gagnrýnið mat á hann ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af lesandanum ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Lokapróf og annarvinna (ritgerð, miðannarpróf, hlustunarpróf og ýmsar kannanir og verkefni)