Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928039.11

  Kvikmyndir og kynning
  ENSK2KK05
  73
  enska
  Kvikmyndir og kynning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur öðlist skilning á menningu enskumælandi svæða í gegnum kvikmyndir, sígildar og nýjar, og þjálfist í ritun af ýmsu tagi. Áhersla er lögð á að auka orðaforða. Nemendur þjálfast í að skilja ensku sem notuð er á ólíkum málsvæðum.
  ENSKMS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum viðhorfum og gildum í enskumælandi löndum og hvernig þau móta menninguna
  • sérhæfðum orðaforða sem tengist bókmenntum og kvikmyndum
  • uppsetningu og skipulagi ritaðs máls, s.s. gagnrýni, handritum, samanburðarskrifum o.fl.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mál sem er talað með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • tengja samfélag og tíma
  • skilja texta kvikmynda og myndmál
  • skilja tengsl ritaðs máls og talaðs
  • rökræða, skiptast á skoðunum um kvikmyndir, taka þátt í pallborðsumræðum
  • lesa texta í tengslum við sögu kvikmynda, bakgrunn (sögulegan/menningarlegan), tækni við kvikmyndagerð, lýsingu, tónlist
  • skrifa kvikmyndarýni, handrit, samanburð á bók og mynd eða eldri og nýrri útgáfu mynda
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skýrt og hnökralaust, ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • geta skrifað læsilegan og lipran texta, rakið ólík sjónarmið með og á móti, skrifað texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug fær að njóta sín, ...sem er metið með... verkefnum
  • geta lesið á milli lína, ...sem er metið með... verkefnum
  Símatsáfangi. Námsmat byggist að mestu leyti á vinnu nemenda yfir önnina, ekkert lokapróf er í áfanganum en hlutapróf.