Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928608.77

  Almenn þjóðhagfræði
  HAGF2AÞ05
  15
  hagfræði
  almenn, þjóðhagfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Helstu vandamál efnahagslífsins svo sem verðbólga, atvinnuleysi, viðskiptahalli, erlend og innlend skuldasöfnun eru tekin til skoðunar og farið er yfir kenningar um orsakir þeirra og leiðir til lausnar vandans eru ræddar. Fjallað verður um hlutverk Seðlabankans. Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna og fleiri algengar aðferðir við vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum. Íslenskt efnahagslíf, breytingar þess og þróun undanfarna áratugi, er einnig verkefni áfangans. Fylgst er með efnahagsmálaumræðu í fjölmiðlum, á Alþingi og í sveitarstjórnum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu einkennum markaðshagkerfis, blandaðs hagkerfis og miðstýrðs áætlanahagkerfis
  • lögmálinu um minnkandi afrakstur í framleiðslu
  • að skýra þann mun sem er á vergum og hreinum hagstærðum, þjóðarframleiðslu, landsframleiðslu, markaðsverði og þáttarverði
  • að reikna þjóðhagsstærðir á föstu verðlagi og hlutfallslegar breytingar á milli ára helstu umsvifum í hinu opinbera efnahagslífi
  • greiðslujöfnuði
  • vandamálum í efnahagslífinu: verðbólgu, atvinnuleysi og erlendum skuldum
  • hagvexti
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota framboðs- og eftirspurnarlínurit til að skoða þróun á markaði
  • leggja mat á upplýsingar um efnahagsmál
  • tengja undirstöðuþekkingu í þjóðhagfræði við þróun efnahagsmála
  • nýta sér upplýsingatækni og netið við öflun upplýsinga og lausn verkefna
  • getað reiknað hagvöxt og þekkja helstu ákvörðunarþætti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í daglegri efnahagsumræðu út frá faglegu sjónarmiði ...sem er metið með... verkefnum,prófum og munnlegri framsögn
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.