Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928695.86

  Stjórnun
  STJR2ST05
  3
  Stjórnun
  Stjórnun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Farið er í grunnhugtök og kenningar í stjórnun. Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda, stjórnunarstíla og kynna þeim ýmis verkefni sem þeir inna af hendi. Nemendum er kynnt gildi stjórnunar og skipulagningar fyrir einstaklinginn, fyrirtæki og samfélagið. Viðfangsefni áfangans miða m.a. að því að undirbúa nemendur fyrir þátttöku í félags- og atvinnulífi. Einnig verður farið í ýmsar undirgreinar stjórnunar, samanber mannauðsstjórnun, breytingastjórnun o.fl.
  FJÁR2FL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þróun stjórnunar sem fræðigrein
  • mikilvægi stjórnunar fyrir einstaklinginn, fyrirtæki og samfélagið
  • helstu stjórnunarkenningum og stílum
  • helstu hlutverkum stjórnandans
  • þekki helstu skipurit um dreifingu valds og ábyrgðar
  • helstu hvatakenningum, grunnatriðum mannauðsstjórnunar
  • markmiðasetningu og mikilvægi hennar
  • undirgreinum stjórnunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera starfsferilsskrá
  • beita árangursríkri fundarstjórnun
  • lesa úr helstu tegundum skipurita og lýsa mikilvægi skýrra boðleiða í fyrirtækjum
  • lýsa kostum og göllum hópavinnu
  • undirbúa starfsmannaviðtal
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stjórna fundi ...sem er metið með... verkefnum
  • geta sett sér markmið og fylgt þeim eftir ...sem er metið með... verkefnum
  • geta greint hvað felst í hlutverki stjórnandans ...sem er metið með... verkefnum
  • lesa úr skipuritum og átta sig á samskiptaleiðum innan fyrirtækisins ...sem er metið með... verkefnum
  • taka þátt í umræðum um undirgreinar stjórnunar ...sem er metið með... verkefnum og munnlegri framsögn
  • greina helstu stjórnunarstíla ...sem er metið með... verkefnum
  Símat: Einstaklings- og hópvinnuverkefni. Námsástundun og virkni í tímum er metin.