Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928775.24

  Viðskiptalögfræði
  LÖGF2VL05
  5
  lögfræði
  lögfræði, viðskipta
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Fjallað verður um grundvallarhugtök og fræðikerfi lögfræðinnar. Fjallað verður um hugtakið réttarheimild og allar helstu tegundir réttarheimilda sem beitt er í íslenskum rétti. Áhersla er lögð á kynningu á almennum lögum með áherslu á lög sem tengjast viðskiptalífinu. Áfanginn miðar að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði.
  FJÁR2FL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaratriðum í sambandi við löggjöf og aðrar réttarheimildir
  • meginatriðum í íslenskri stjórnskipan
  • meginreglum í íslensku réttarfari og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins
  • helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna
  • almennum reglum sem varða samninga, umboð og aðra löggerninga
  • lögum um lausafjárkaup og fasteignakaup
  • helstu lögum og reglum er varða kröfur og skuldbindingar
  • helstu lögum um skaðabætur og vátryggingar
  • hinum ýmsu rekstrarformum í atvinnurekstri hvað snertir ábyrgð eigenda og fleira
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta sér grunnþekkingu í lögfræði og beita henni við lausn mála sem tengjast:
  • samningum og öðrum löggerningum
  • lausafjárkaupum og fasteignakaupum
  • skaðabótum og vátryggingum
  • hinu ýmsu rekstrarform er varða ábyrgð eigenda
  • erfðum, hjúskap og barnarétti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja rétt sinn og skyldur í þjóðfélaginu ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  Nemendur þurfa að vinna mörg verkefni í áfanganum þar sem kennslan fer aðallega fram með verkefnavinnu nemenda. Námsmatið er mat á þessari vinnu ásamt tímaprófum og lokaprófi.