Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928872.83

  Fortíð, framtíð og ferðalög
  SPÆN1FF05
  55
  spænska
  fortíð, framtíð og ferðalög
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur æfast í að segja frá liðnum atburðum, læra notkun framtíðar og þjálfast í notkun mismunandi tíða. Þeir dýpka lesskilning sinn með því að lesa texta af ýmsum toga og æfast í að tjá sig bæði skriflega og munnlega um persónulega hagi, kunnugleg málefni, ferðalög og fleira. Nemendur fá aukna innsýn í menningarheim spænskumælandi landa, og vinna menningartengt heimildaverkefni.
  SPÆN1FR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • grunnatriðum málkerfisins
  • útbreiðslu spænskunnar ásamt ólíkum venjum, staðháttum og menningu spænskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja frásagnir og umræður um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja fyrirmælum á spænsku í kennslustundum
  • lesa og skilja ýmiss konar einfalda texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og beita til þess viðeigandi aðferðum
  • taka þátt í frekar einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á og geta beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi
  • skrifa samfellda texta um ýmis kunnugleg efni, svo sem mannlýsingar, umhverfislýsingar, póstkort, frásagnir o.þ.h.
  • beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti
  • beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn
  • nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • njóta einfaldra frásagna og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • takast á við ýmsar aðstæður í almennum samræðum á sjálfstæðari hátt en áður ...sem er metið með... munnlegri framsögn
  • segja frá eigin þekkingu, reynslu, áhugamálum, skoðunum og líðan í ræðu og riti ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  • afla sér upplýsinga í textum um almenn efni ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • greina aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og draga ályktanir ...sem er metið með... verkefnum og prófum
  • tjá skoðun sína á lesnum texta ...sem er metið með... verkefnum, prófum og munnlegri framsögn
  Lokapróf og símat sem byggist á ýmsum munnlegum og skriflegum verkefnum sem unnin eru yfir önnina.