Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430928958.76

  Tölfræði og líkindareikningur
  STÆR3TL05
  79
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um töluleg gögn og myndræna framsetningu á þeim. Unnið með einkennistölur fyrir gagnasöfn og dreifingu. Farið verður í undirstöðuatriði líkindareiknings og rökfræði. Unnið er að hluta til með tölvuforrit við úrlausn dæma.
  STÆR2FJ05 eða STÆR2TS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • undirstöðuhugtökum lýsandi tölfræði
  • undirstöðuhugtökum rökfræði
  • einkennistölum fyrir gagnasöfn og dreifingar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með undirstöðuhugtök lýsandi tölfræði
  • vinna með líkindahugtakið
  • vinna með normaldreifð gögn
  • setja fram og rökstyðja niðurstöður sínar með skýrum hætti
  • nota tölvuforrit við lausn viðfangsefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa og túlka lausnina
  • beita skipulögðum aðferðum á gagnrýnin hátt við lausn þrauta og verkefna
  • geta skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  • geta unnið með merkingu og tengsl hugtaka í tölfræði, rökfræði og líkindafræði
  • fylgja og skilja röksemdafærslur í mæltu máli og í texta
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og velja aðferð við hæfi
  • geta greint og hagnýtt upplýsingar á sviði stærðfræði sem birtast m.a. í fjölmiðlum hvort sem þær eru setta fram í töluðu eða rituðu máli eða í töflum
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir hlutapróf og verkefni. Lokapróf er í áfanganum.