Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430931287.95

  Ferlarannsóknir og afleiður
  STÆR3FA05
  81
  stærðfræði
  afleiður, ferlarannsóknir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er unnið með vísisföll og logra. Markgildishugtakið er kynnt og notað til að kanna samfelldni falla. Afleiða falls er skilgreind og deildun notuð við könnun á ferlum falla.
  STÆR2FJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eiginleikum vísis- og lografalla
  • hugtökum og formúlum vaxtareiknings
  • markgildishugtakinu
  • samfelldnihugtakinu
  • afleiðum falla og hvaða upplýsingar afleiða falls gefur um feril þess
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa vísis- og lograjöfnur
  • vinna með ýmsar jöfnur úr vaxtareikningi
  • nota skilgreiningu á afleiðu til að finna afleiðu falls
  • beita afleiðureglum til að deilda ýmsar gerðir falla
  • nota afleiður til að kanna föll
  • beita hjálpartækjum og forritum við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leysa ýmis hagnýt verkefni sem tengjast viðskiptum
  • setja fram stærðfræðileg líkön til að lýsa raunverulegum aðstæðum eða fyrirbærum
  • nota afleiður sem hjálpartæki við að teikna og túlka gröf falla
  • nota afleiður til að leysa ýmis hagnýt verkefni, s.s. að finna hámark og lágmark fyrir gefið fall
  • geta skráð lausnir sínar skipulega og skilmerkilega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  • fylgja og skilja röksemdafærslur í mæltu máli og í texta
  • rekja sannanir í námsefninu
  • geta skráð lausnir sínar skipulega og skilmerkilega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir hlutapróf og verkefni. Lokapróf er í áfanganum.