Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430997297.71

  Bókfærsla
  BÓKF2BF05
  11
  bókfærsla
  bókfærsla, dagbók, fyrsti áfangi, grunnatriði bókfærslu, inngangur að bókfærslu, uppgjör
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um bókhaldshringrásina og helstu reglur tvíhliða bókhalds. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir, skuldir, gjöld og tekjur. Lögð er áhersla á að nemendur verði færir um að annast almennar færslur í dagbók og aðalbók og öðlist skilning á bókhaldshringrásinni. Þeir öðlist hæfni til að gera uppgjör og setja fram efnahags- og rekstrarreikning. Nemendur fá innsýn í notkun flestra reikninga sem telja má til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Nemendur þekki tilgang bókhalds og kynnist helstu lögum um bókhald og virðisaukaskatt.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum tvíhliða bókhalds.
  • bókhaldshringrásinni.
  • dagbókarfærslum.
  • aðalbókarfærslum.
  • rekstrarreikningi.
  • efnahagsreikningi.
  • viðskiptamannabók.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • færa einfaldar dagbókarfærslur.
  • stilla upp prófjöfnuði.
  • gera upp virðisaukaskatt og nota uppgjörsgögn þar að lútandi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hefja bókhald með hliðsjón af fyrirliggjandi efnahagsreikningi eða stofnun fyrirtækis og afrita í viðskiptamannabók samkvæmt skuldunauta- og lánadrottnafærslum í dagbókinni sem er metið með verklegum æfingum og skriflegu prófi.
  • færa niðurstöður dagbókar í aðalbók og gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil sem er metið með verklegum æfingum og skriflegu prófi.
  • gera lagfæringar á bókhaldinu með hliðsjón af einföldum athugasemdum, svo sem varðandi afskriftir, birgðatalningu, fyrirfram og ógreiddan kostnað og sé fær um að setja upp rekstrar- og efnahagsreikning í lok reikningstímabils að teknu tilliti til athugasemda og lokafærslna. Þetta er metið með verklegum æfingum og skriflegu prófi.
  Verklegar æfingar og skrifleg próf.