Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430998321.52

  Rekstrarhagfræði 1
  REKH2GR05
  3
  Rekstrarhagfræði
  Grunnatriði hagfræðinnar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað um rekstur fyrirtækja og umhverfi þeirra. Einnig um grunnatriði hagfræðinnar og skilgreiningar á mismunandi efnahagsheildum. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist yfirsýn yfir fyrirtæki sem efnahagsheild og hvernig það þrífst í samkeppni við önnur fyrirtæki. Til þess að nemendur öðlist skilning á eðli og uppbyggingu fyrirtækja er farið yfir helstu þætti er varða innra skipulag og ytri aðstæður fyrirtækja. Lögð er áhersla á að nemendur nýti þá þekkingu sem þeir hafa af eigin reynslu í atvinnulífinu, taki dæmi þaðan og beri námsefnið saman við eigin reynslu. Fyrir utan hefðbundin kennslugögn munu nemendur nýta sér internetið til upplýsingaöflunar.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnhugtökum hagfræðinnar.
  • starfsgrundvelli fyrirtækja og flokkun atvinnugreina.
  • rekstrarformum fyrirtækja.
  • stefnumótun og markmiðssetningu, skipuritum og stjórnunarstílum.
  • kostnaðargreiningu, framboði og eftirspurn.
  • grunnþáttum í markaðsfræði og bókhaldi.
  • umhverfi, flokkun og starfsgrundvelli fyrirtækja.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina starfsgrundvöll fyrirtækis.
  • búa til skipurit fyrir fyrirtæki.
  • skilgreina umhverfi fyrirtækis.
  • finna út tekjur og kostnað fyrirtækis.
  • vinna við rekstur fyrirtækja.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stofna fyrirtæki, stjórna rekstri þess og vinna að stefnumótun og áætlanagerð sem er metið með verklegum æfingum og skriflegu prófi.
  • finna beinan og óbeinan kostnað, reikna eigið verð afurðar (sjálfskostnaður), finna breytilegan og fastan kostnað, reikna framlegð, reikna afkomu, gera frávikagreiningu, reikna út rekstrarjafnvægi, setja raunhæf markmið og annast tekju- og kostnaðargreiningu sem er metið með skriflegum skyndiprófum, verkefnum og lokaprófi.
  Ástundun og tímaverkefni nemenda, skrifleg eða munnleg próf.