Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431010907.23

  Viðskiptalögfræði
  VLÖG2LR05
  1
  Viðskiptalögfræði
  Kynning á lögum og reglum
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Áhersla er lögð á kynningu á lögum og reglum sem tengjast viðskiptalífinu. Áfanginn miðar að því að gefa nemendum innsýn í ýmis lög um samninga og réttindi og skyldur kaupenda og seljenda. Lög um rekstur fyrirtækja verða til umfjöllunar. Einnig lög um kröfurétt. Nemendum eru kynntar nokkrar meginreglur á sviði markaðssetningar, vörumerkja, fjármagnsmarkaðar. Stutt umfjöllun um sifja- og erfðarétt.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • íslensku réttarkerfi og stjórnskipun Íslands.
  • dómstólum og stjórnsýslu á Íslandi.
  • meðferð einkamála og opinberra mála.
  • lögum um samningagerð í verslun og viðskiptum.
  • lögum um lausafjárkaup.
  • helstu lagareglum viðskiptalífsins.
  • lögum um rekstrarform fyrirtækja.
  • lögum um fjármagnsmarkað.
  • lögum um vinnumarkað.
  • gjaldþrotalögum.
  • lögum um tryggingar og skaðabætur.
  • lögum um hjúskap og arfskipti.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja gildandi lögum í starfi sinu.
  • fást við lagaleg álitaefni og ræða lögfræðileg efni við starfandi lögfræðinga.
  • safna saman staðreyndum í ágreiningsmálum sem upp geta komið í viðskiptum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einföld lögfræðileg vandamál, búa mál í hendur lögfræðinga og útskýra réttarstöðu viðskiptavina fyrir þeim sem er metið með verkefnum og prófum.
  • leiðbeina viðskiptavinum um samninga í viðskiptum og útskýra lög um vinnurétt fyrir undirmönnum og samstarfsmönnum sínum sem er metið með verkefnum og prófum.
  • hjálpa viðskiptavinum í tryggingamálum sem er metið með verkefnum og prófum.
  Tímaverkefni, próf og ástundun.