Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431087839.04

  Þroskasálfræði
  SÁLF3ÞS05(SB)
  35
  sálfræði
  þroskasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Þá er helst lögð áhersla á líkamsþroska, vitsmunaþroska, og félags-og tilfinningaþroska og efnið tengt lífi nemenda og samfélagi. Nemendur skulu fá þjálfun í aðferðum við rannsóknir, skrifum rannsóknarskýrslna og almennri heimildavinnu bæði á íslensku og ensku. Viðfangefni er þroski frá getnaði til unglingsára. Einnig má fara í þroskaviðfangsefni frá unglingsárum til öldrunar og taka fyrir álitamál eftir áhuga nemenda
  SÁLF2HS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu þroskasviðum mannsins s.s. líkamsþroska, vitsmunaþroska, félags- og tilfinningaþroska
  • kenningum er varða þroska ásamt hugtökum sem þeim tengjast
  • viðfangsefnum, rannsóknaraðferðum og helstu álitamálum þroskasálfræðinnar í samfélaginu
  • áhrifum mismunandi umhverfisáhrifa á þroska barna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa sálfræðitexta bæði á íslensku og ensku
  • bera saman kenningar
  • beita helstu hugtökum þroskasálfræðinnar í ræðu og riti og tengja þekkingu sína við samfélagið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega í ræðu og riti og taka þátt í umræðum um þroskasálfræði
  • geta nýtt sér bæði íslenskar og erlendar heimildir og notað þær á réttan hátt
  • ástunda viðurkennd vinnubrögð og taka ábyrgð á vinnu sinni
  • meta rannsóknarniðurstöður og trúverðugleika heimilda
  Skal vera fjölbreytt og innifela minnst þrjár af þessum aðferðum: Skrifleg próf með krossaspurningum; stuttum og löngum svörum; tímaverkefni, bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni; stærri skrifleg verkefni s.s. heimildaritgerðir, skýrsluverkefni, greinargerðir og lesverkefni; fyrirlestrar eða munnlegar greinagerðir eða kynningar; leiðsagnarmat