Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431090264.32

  Lífeðlisfræði mannsins II
  LÍFF2LÍ05
  48
  líffræði
  lífeðlisfræðin
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Áfanginn er seinni áfangi af tveimur sem fjalla um lífeðlisfræði lífvera. Fjallað verður um vefi, líffæri og líffærakerfi mannsins en samanburður verður einnig gerður við aðrar lífverur. Skoðuð verða innbyrðis tengsl líffærakerfa og viðhald stöðugleika í líkamanum. Farið verður yfir byggingu og starfsemi taugakerfis, þvagkerfis, öndunarkerfis og æxlunarkerfis. Fjallað verður um efnaskipti og líkamshita, byggingu og hlutverk húðar og farið yfir mikilvæg atriði í þroskunarfræði. Rætt verður um heilbrigða starfsemi líkamans og algengustu frávik. Nemendur fá að kynnast efninu á sem fjölbreyttastan hátt með verklegum æfingum og fjölbreyttum verkefnum
  LÍFF2LE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • líffærum: virkni mismunandi líffæra og samspil líffæra
  • líffærakerfum: hlutverki, líffærum í hverju líffærakerfi og tengsl líffærakerfa
  • starfsemi og skiptingu taugakerfis
  • úrgangslosun og efnastjórn
  • öndunarkerfi og stjórnun þess
  • stjórnun líkamshita og orkumyndun líkamans
  • byggingu húðar og þátt í hitatemprun
  • æxlun, getnaði, fósturþroska og helstu getnaðarvörnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta lífeðlisfræðilegar upplýsingar í máli og myndum
  • beita einföldum lífeðlisfræðilegum rannsóknaraðferðum
  • kryfja líffæri úr spendýri
  • greina frá heilbrigðri starfsemi líffæra og líffærakerfa
  • bera saman mismunandi vefi og líffæri, t.d. hlutverk nýrna og lifrar í þveiti
  • meta viðbrögð líkamans við mismunandi umhverfisaðstæðum, t.d. hita og raka
  • reikna út áhrif ýmissa efna á líkamsstarfsemina, t.d. aukið magn koltvísýrings í blóði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • draga ályktanir af mælingum og tilraunum á líkamsstarfsemi
  • geta tjáð sig munnlega og skriflega um starfsemi líkamans
  • nýta og meta heimildir til þess að leysa verkefni
  • skoða sjúkdóma í mannslíkamanum og bera saman við eðlilega starfsemi
  • geta metið áhrif öldrunar á líkamsstarfsemina
  • meta þá áhættu sem stafar af vímuefnanotkun
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum og heilsu
  Námsmat áfangans verður fjölbreytt og mun taka mið af þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Matið gæti t.d. samanstaðið af prófum, mati á verkefnum t.d. ritgerð, skýrslum og fyrirlestrum nemenda, jafningjamati í hópavinnu, dagbókarskrifum nemenda, mati á virkni og þátttöku í umræðum