Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431090691.14

  Erfðafræði
  LÍFF3ER05
  31
  líffræði
  erfðafræðin
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Í áfanganum er fjallað um byggingu og starfsemi gena, umhverfiserfðir og áhrif umhverfis á erfðaefnið, stökkbreytingar og áhrif breytinganna á lífverur, myndun og skipting erfðaefnis í frumum þegar þær skipta sér, muninn á erfðaefni heilkjörnunga, baktería og veira. Kostir og gallar erfðatækninnar eru skoðaðir
  LÍFF2LE05 eða LÍFF2ML05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • genum: mismunandi gerðir gena og samspil gena. Einnig tengsl gena við umritun og þýðingu
  • litningum: afritun litninga og nemandi útskýrt muninn á kynlitningum og almennum litningum
  • stökkbreytingum: hvað getur valdið þeim og mismunandi gerðum stökkbreytinga
  • krabbameini: hvernig þau myndast og af hverju erfitt er að búa til krabbameinslyf
  • litningavíxlun: mismunandi gerðir og áhrif þeirra á arfgerð einstaklinga
  • kynákvörðun lífvera: atviksbundin og erfða háð
  • erfðatækni: kostir og gallar
  • einkennum erfðaefnis mismunandi lífvera
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • bera saman almenna litninga og kynlitninga
  • meta út frá ættartré hvort gen sé víkjandi eða ríkjandi og sjá muninn á almennum litningi og kynlitningi
  • spá fyrir um mögulega tíðni, arfgerð og svipgerð afkvæma út frá arfgerð foreldra
  • meta hvort tiltekið gen sé banagen
  • geta búið til einfaldar útgáfur af litningavíxlun og sýnt hvernig litningar parast eftir mismunandi litningavíxlanir
  • geta borið saman erfðaefni kjarnafruma og baktería
  • geta útskýrt hvað gerist ef fjöldi litninga í mönnum er ekki „eðlilegur“
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja fréttir og fræðigreinar á sviði erfðafræði
  • mynda sér skoðun á erfðatækni og geti rökstutt hana
  • greina á milli raunveruleika og vísindaskáldskapar
  Námsmat áfangans verður fjölbreytt og mun taka mið af þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Matið gæti t.d. samanstaðið af prófum, mati á verkefnum, t.d. ritgerð, skýrslum og fyrirlestrum nemenda, jafningjamati í hópavinnu, dagbókarskrifum nemenda, mati á virkni og þátttöku í umræðum