Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431102559.51

  Þýska I
  ÞÝSK1AA05(FB)
  64
  þýska
  Byrjunaráfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Áfanginn er byrjunaráfangi og er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur byggja upp orðaforða um sitt nánasta umhverfi og eru þjálfaðir í hlustun, ritun, lestri og tali. Markmiðið er að nemendur þjálfist í að tjá sig um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi, byggi upp orðaforða sem tengist því og noti til þess grunnatriðin í þýskri málfræði. Einnig læra nemendur að tjá sig um áhugasvið sín og framtíðaráform. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum þýska málkerfisins
  • fengið innsýn í menningu, samskiptavenjum og siði hinna þýskumælandi þjóða
  • lesa einfaldan texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum sjálfum, umhverfi og áhugamáli hans
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
  • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og ávörp
  • segja frá sjálfum sér og fjölskyldu sinni.
  • tala um áhugamál sín og atburði dagslegs lífs.
  • skrifa stuttan texta um sjálfan sig , fjölskyldu sína og áhugamál sín.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • skilja einfalt talað mál
  Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM. ( Tal, hlustun, lestur og ritun ) • Hæfnin er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM. • Lokapróf metur hæfni nemanda til að skilja lesinn og ólesinn texta, grunnatriði í þýskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda. Munnlegt próf metur hæfni nemanda til að tjá sig á þýsku og skilning á töluðu máli. • Munnlegt próf metur hæfni nemanda að tjá sig á þýsku og skilning á töluðu máli.