Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431445028.67

  Landafræði
  LAND2SJ05
  9
  landafræði
  Sjálfbærni
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um samspil manns og náttúru á Jörðinni með áherslu á þróun í átt til sjálfbærni. Kynnt eru grunnhugtök sjálfbærni og tengsl hennar við hagfræði, gerð grein fyrir algengum sjálfbærnivísum, náttúrusiðfræði og þróun umhverfismála á heimsvísu. Meginefni áfangans fjallar síðan um samspil og jafnvægi umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélagsins. Gerð er grein fyrir fólksfjölgun, orsökum hennar og afleiðingum. Fjallað um helstu náttúruauðlindir með áherslu á Ísland, verndun þeirra og nýtingu. Nemendur læra um helstu viðfangsefni í umhverfismálum nútímans eins og mengun og veðurfarsbreytingar. Fjallað er um heilsusamlegt umhverfi, örugga förgun úrgangsefna og endurvinnslu. Lögð er sérstök áhersla á aðferðafræði nýsköpunar og frumkvöðlastarfs varðandi viðfangsefni sem tengjast þróun í átt að sjálfbærni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hvað felst í sjálfbærni og sjálfbærri þróun.
  • hvaða gildismat liggur að baki sjálfbærni.
  • tengslum sjálfbærni og hagfræði.
  • þeim vandamálum sem felast í mikilli fólksfjölgun og jafnrétti innan og milli kynslóða.
  • helstu náttúruauðlindum á Íslandi og stjórnun þeirra.
  • helstu umhverfisvandamálum í heiminum, orsökum þeirra og afleiðingum.
  • mengun og úrgangi, úrgangsförgun og endurvinnslu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tengja saman sjálfbæra þróun og daglega breytni.
  • taka afstöðu til hluta í daglegu lífi sínu í samræmi við markmið um sjálfbærni.
  • rökstyðja afstöðu sína til helstu umhverfis-verkefna í samræmi við vísindalegar niðurstöður.
  • flokka úrgang og farga spilliefnum.
  • endurnýta og endurvinna úrgang.
  • skilja mikilvægi náttúrunnar og góðrar umgengni um hana með áherslu á Ísland.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka afstöðu til verkefna daglegs lífs í samræmi við sjálfbæra þróun samfélagsins sem metið er með verkefnum, kynningum og rökræðum.
  • skilja samhengið á milli félagslegra þátta, efnahagslífs og umhverfis í sjálfbærri þróun samfélagsins sem metið er með verkefnum, kynningum, rökræðum, dagbók og prófum.
  • átta sig á hvernig jafnrétti innan og milli kynslóða er forsenda sjálfbærni sem metið er með verkefnum og rökræðum.
  • draga út mengun og förgun úrgangs eins og hægt er sem metið er með verkefnum, dagbók og prófum.
  • skilja mikilvægi endurnýtingar og endurvinnslu sem metið er með verkefnum og kynningum.
  Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat sem er líklegt til að fá nemendur til að tengja saman daglegt líf sitt og sjálfbæra þróun. Í þessu skyni er lögð áhersla á verkefnavinnu, dagbækur, rökræður og kynningar á viðfangsefnum áfangans en einnig leiðsagnarmat, jafningjamat og próf. Í námsmatinu er sérstaklega tekið mið af frumkvöðlahugsun og nýsköpun við lausn verkefna.